— Vi vet at det jukses, sier faggruppeleder Halvor Heldal ved førerkortavdelingen på Bergen Trafikkstasjon til Bergensavisen.

Fra og med torsdag innførte Bergen Trafikkstasjon en strengere praksis for muntlige teoriprøver. For å unngå fusk blir alle prøvene heretter tatt opp på lydbånd. Dette gjelder teoriprøver der utenlandske elever er involvert.

Pålegget er gitt fra høyeste hold: Vegdirektoratet.

— For et år siden ga vi Tolketjenesten beskjed om at vi hadde konkrete mistanker om juks. To-tre tolker er ikke lenger ønsket av oss, opplyser Halvor Heldal ved førerkortavdelingen.

Heldal sier at han har hørt at tolker skal ha fått bestikkelser for å hjelpe elevene å bestå eksamen.

Hver uke avlegger et par elever muntlig prøve fordi de har språkvansker. Ytterligere et halvt dusin får muntlig eksaminasjon fordi de har lese- og skrivevansker.

I fjor gikk 8.000 elever opp til teoretisk førerkortprøve i Bergen. Under en prøve får man 50 spørsmål med flere alternativer. 36 prosent strøk. For personer av utenlandsk opprinnelse var strykprosenten høyere.

NTB