Forslaget kommer fra partiet Rødt, men kommer til å falle fordi de andre partiene ikke støtter opp. Arbeiderpartiet er enige i kritikken mot Iversen, men

sier likevel nei til mistillit.

Bakgrunnen for den sviktende tilliten er Iversens håndtering av situasjonen i Bydrift Bergen KF. SV mener Bergens klima-, miljø— og byutviklingsbyråd i denne saken ikke har overholdt sin opplysningsplikt overfor bystyret.

Flere fagorganiserte hadde møtt fram utenfor Gamle rådhus for å gi sin støtte til mistilliten.

— Iversen har valgt en modell som skaper mer byråkrati. Dette gjør hun bevisst for at det skal bli lettere å konkurranseutsette kommunale tjenester, sier Jan Aksel Espedal i TAFO.

MMS Krister Hoaas