— Av 120 fremmøtte på et allmøte meldte 46 seg som blodgivere, forteller TINE-informasjonssjef Margrethe Gudbrandsen.

Men det var bare begynnelsen.

I tiden som er gått siden i fjor høst har blodgiveraksjonen hos TINE medført at hele 23 prosent av meieriets 745 ansatte på Vestlandet har registrert seg som blodgivere.

I Blodbanken på Haukeland Universitetssykehus er de både imponert og overveldet.

— På grunn av et frafall på ca. ti prosent av blodgivere hvert år, trenger vi stadig nyrekruttering, forteller overlege Einar K. Kristoffersen ved Blodbanken.

Utfordrer melkebønder

Nå har TINE Meieriet Vest utfordret meieriets eiere, ca. 3.500 melkeprodusenter, til å bli blodgivere.

Oppfordringen har gått ut til 52 produsentlag i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Melkebonde Jostein Ljones (38) fra Strandebarm er en av dem som allerede har tatt imot utfordringen. Tirsdag møtte han til første tapping på sykehuset.

— Å gi blod er et samfunnsansvar, mener han. På årsmøtet i Hardanger Produksjonslag i vinter vil han oppfordre sine kolleger om å følge eksempelet - og sette kursen for Blodbanken.

— Vi er mer enn tre tusen melkeprodusenter på Vestlandet, og i løpet av vinteren ville alle få oppfordringen om å bli blodgivere, forteller Jostein Ljones, som også har tatt ansvar på andre områder, blant annet sitter han i styret i TINE Meieriet Vest.

Viktig engasjement

— Som samarbeidspartner til Norges Røde Kors synes vi det er viktig å vise et engasjement ut over det å gi penger til organisasjonen. Blod kan jo ikke kjøpes for penger - og det å gi blod er en enkel måte å vise samfunnsansvar på, sier informasjonssjef Margrethe Gudbrandsen.

Hun har i sin egen nære familie opplevd hvor viktig Blodbanken er når sykdom rammer.

— Jeg er veldig imponert over engasjementet både blant våre ansatte og eiere, sier hun.

I Blodbanken er de ikke mindre imponert.

— Det hadde vært fantastisk om flere bedrifter hadde fulgt Tines eksempel, sier overlege Einar K. Kristoffersen. I løpet av 2006 håper og tror han at Blodbanken skal få sin planlagte blodgiverbuss på hjul.

— Da vil vi for eksempel kunne dra rundt til store bedrifter med alle fasiliteter som skal til både for å registrere nye blodgivere og hente blod fra allerede registrerte, sier han.