Etter nok en elendig måned for verdensøkonomien, er nå sparebingen til Os kommune verdt 35 millioner kroner mindre enn ved inngangen av året. Det er en nedgang på 13,4 prosent.

Den månedlige avkastningsrapporten fra Grieg Investor viser at de største tapene kom på aksjeporteføljen, der verdien har krympet med over 40 prosent siden nyttår. Det er mer enn referanseindeksen, som har gått ned 33 prosent.

Os kommune har etter verdifallet 23 prosent av formuen plassert i aksjer. Kommunen har også tapt på plasseringer i hedgefond og eiendom.

Nær 60 prosent av formuen til kommunen er nå plassert i obligasjonsfond og pengemarkedet. Der har det vært en svak oppgang siden nyttår, på henholdsvis 2,3 og 4 prosent.

Kommunen hadde budsjettert med en avkastning på 13,8 millioner i år, penger som skulle brukes i driften av kommunen. Disse kan de nå se langt etter.

Det lyktes ikke BT å få en kommentar fra ordfører Terje Søviknes i går.