Både byrådsleder Monica Mæland og byråd Lisbeth Iversen gjorde det klart på et møte tidlegere i dag at et slikt selskap vil bli dannet med det første.

— Vil vil invitere alle gode krefter til å være med i selskapet; - kommuner så vel som næringslivet, sier Monica Mæland til bt.no.

Den konkrete anbefalingen om å danne et slikt selskap ble fremsatt undet et møte om nettopp Arnatunnelen som Bergen kommune hadde innkalt til i gymsalen på Bergen hovedbrannstasjon.

Politisk parkert

Det var Hordalands to samferdselspolitikere på Stortinget, Arne Sortevik, Frp, og Øyvind Halleraker, H, som sterkt gikk inn for et slikt selskap. Begge viste til gode erfaringer fra andre prosjekter; Halleraker til sin egen fortid som daglig leder for Trekantsambandet AS, og Sortevik til Hardangerbrua AS, som var representert på møtet med sin daglige leder, Einar Lutro.

En viktig foranledning til møtet var at byrådet i Bergen langt fra er fornøyd med det som Arnatunnelen er avspist med i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Der heter det at Arnatunnelen skal inngå som en del av planleggingen av en regionpakke for Bergens-området.

— Dette betyr i praksis at Arnatunnelen er politisk parkert, i hvert fall til 2016, sier Arne Sortevik.

Særmerknad i NTP

Regionvegsjef Olav Ellevset orienterte innledningsvis om det planarbeidet som nå starter opp med sikte på å få ferdig en vegpakke for Bergen til neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2013.

Normalt skal Arnatunnelen inngå i dette arbeidet, men på møtet i dag var det tydelig stemning for å gi Arnatunnelen særbehandling. Sortevik og Halleraker vil gjøre et fremstøt i Stortinget for å få inn en særmerknad om tunnelen i Nasjonal Transportplan. Det kommende Arnatunnelen AS skal så snart som mulig få avklart hvor tunnelen skal bygges og få klar en bompengesøknad til Stortinget.

— Et alternativ, dersom Bergen kommune ikke vil vente på grønt lys fra regjeringen og Stortinget, er å ta saken i egne ender og selv sørge for finansieringen, sier Olav Ellevset.

Inngang fra Nygårdstangen

Dagens møte ble, som nevnt, holdt i Bergen hovedbrannstasjon, som ligger kloss inntil viadukten for E16 og E39 over Nygårdstangen. Dette er også den mest aktuelle tilførselsvegen til Arnatun-nelen. Men denne løsningen støter på innvendinger både fra fylkesmannen i Hordaland og Jernbaneverket. Det går på trafikkbelastningen over Nygårdstangen og hensynet til passasjertrafikken på toget mellom Arna og Bergen.

Disse argumentene ble avvist, bl.a. av ordfører i Osterøy, Kari Fosseid Aakre, Ap, og nestleder i Arna bydelsstyre, Gunnar Solheimsnes, Frp. Begge viste til at svært mange uansett har arbeidsplasser på ulike steder i Bergen der bil likevel er eneste brukbare alternativ. Da kjører de likevel, men må ta omveien rundt Åsane eller Nesttun.

Det haster

— Når det gjelder trafikkmengden over Nygårdstangen er det dessuten veldig enkelt, teknologisk, å regulere hvor mange biler som til enhver tid skal slippe frem, sier regionvegsjef Olav Ellevset.

Statens vegvesen er helt klar på at lø-singen med Arnatunnel fra Nygårdstangen er den greieste å håndtere. Alternativene, for eks. fra Minde med tilknytning til en framtidig Mindetunnel, er mye mer komplisert, og ligger dessuten langt fremme i tid.

Monica Mæland og Lisbeth Iversen avviser også at en fremtidig Ringveg øst, fra Nesttun til Arna, kan gjøre Arnatunnelen overflødig.

— Ringveg øst må komme, men også den ligger langt fremme. Arnatunnelen må vi ha nå, for den haster det med, sier Monica Mæland.

TOR SPONGA (ILL)