• Vi har ikke levd opp til vår egen etiske standard i denne saken.

Det sier medisinsk direktør Eystein Hauge i Teres Medical Group, som eier Klinikk Bergen.

— Det er viktig å si at her er ikke gjort noe juridisk eller teknisk galt. Vi ønsker ikke å drive polemikk mot Rådet for legeetikk, og tar kritikken til etterretning, sier Hauge.

Teres Medical Group har et utvidet etisk regelverk som blant annet sier at "man skal være tilbakeholden med å utføre estetisk plastisk kirurgi hos personer i alderen 18 til 20 år". I denne saken får altså bergensklinikken kritikk for ikke å ha fulgt sitt eget regelverk.

Taus om konsekvenser

— Jeg er opptatt av å kunne beholde troverdighet mot pasienter og alle våre samarbeidspartnere. Mye av dette legger vi i våre etiske retningslinjer. Meg bekjent er dette den første saken vi har av denne typen. Alle ansatte må signere på Teres' etiske regelverk når de begynner hos oss, sier Hauge.

Da jentene kom til konsultasjon, ville begge ha flatere mage. Legen foreslo i tillegg å operere flankene (sideflesket), og informerte om at det ville gi rabatt å utføre mer enn ett inngrep. Blant tingene legen får kritikk for, er å ha utnyttet pasienter økonomisk. Hauge ønsker ikke å gå inn i detaljene om konsultasjoner, men forteller at alle kunder i Teres-gruppen får prisavslag dersom de gjør flere prosedyrer samtidig. Det er fordi størsteparten av kostnadene knyttet til anestesi og operasjonsoppdekning allerede er tatt.

— Flere prosedyrer under samme seanse vil alltid bli veid opp mot medisinsk risiko. Uavhengig av risiko påhviler det kirurgen å ha pasientens interesser som første prioritet ved en konsultasjon, ikke egen lommebok, sier Eystein Hauge.

— Får dette noen konsekvenser for den aktuelle legen?

— Det tar vi i så fall internt.

Faren til den ene av jentene som ble operert har krevd at pengene blir betalt tilbake. Hauge vil ikke si hvorvidt det vil skje.

— Det skal han få beskjed om direkte, ikke gjennom avisen.

Få ungdommer

Ifølge Teres' egen pasientstatistikk for 2010 var bare tre av personene som ble operert for fettsuging i fjor under 19 år. To av disse ble altså fettsugd i Bergen.

Hos Volvat medisinske senter opplyser sjeflege Christian Loennecken at de prøver å unngå kosmetiske inngrep på personer under 20 år. De ønsker også å involvere foreldrene. Han svarer slik på om de ville ha fettsugd en 18-åring med BMI på 22:

— Nei. Absolutt nei.

Ansvarlig plastikk-kirurg hos Aleris Helse, Hilde Bugge, forteller at klinikken ikke har fettsugd noen under 20 år det siste året.