ARNE HOFSETH

I all hemmelighet har det vært drøftinger om sammenslåing av de to utdanningsinstitusjonene i Bergen. De to rektorene røper overfor Studvest at det foregår «høyst innledende samtaler om økt samarbeid».

Men forsker Tor Halvorsen ved Institutt for administrasjons— og organisasjonsvitenskap på Universitetet synes ikke at sammenslåing har noe for seg. UiB må heller distansere seg fra Høyskolen. For å hevde seg i europeisk konkurranse må de søke samarbeid med institusjoner med høyere kvalitet.

Middelmådig

— Hvis UiB skal bli et europauniversitet kan de ikke ha med seg daukjøtt. Høyskolen er middelmådige akademikere og dårlig forskning, sier Halvorsen til Studvest.

— Utidig, sier instituttleder Mads Grahl-Madsen ved HiB til Bergens Tidende.

Han reagerer på forskerens uttrykksmåte.

— Han sitter på et kontor og kaller oss for daukjøtt og middelmådige akademikere, og stempler forskningen vår som dårlig, sier Grahl-Madsen.

— Og det er det ikke grunnlag for?

— Han vet tydeligvis ikke hva han snakker om. Hvis denne arrogansen er typisk for forskere ved Universitetet i Bergen, ser heller ikke jeg noen fremtid for fellesskap. Er det karakteristisk for Halvorsens faglige arbeid, vil skattebetalerne ha fordel av at han finner seg noe annet å gjøre.

Statusjag

— Han hevder at Høyskolen ikke har noe strategisk tenkning som viser at den har kunnskap å bidra med utover å utdanne for næringslivet. Kommentar?

— Vi er i stor grad en profesjonshøyskole. Det er riktig, men gir ikke grunnlag for karakteristikkene.

— Har universitet en høyere status blant studentene enn høyskole?

— Ja, det tror jeg. Men det er på ingen måte grunnlag for å hevde at vi gir studentene middelmådig utdanning.

— Er det vanlig at høyskolestudenter går videre på universitetet?

— På ingeniørlinjene, for eksempel, går de videre i Trondheim og i utlandet, sjelden til UiB. En av fordelene vi kan oppnå med et samarbeid, er å utvikle flere mastergrad-tilbud her i Bergen, sier Grahl-Madsen.

Universitetsfag i Stavanger

Det skal være utviklingen i Stavanger som har gjort det aktuelt for lederne ved de to utdanningsinstitusjonene i Bergen å stikke hodene sammen. Stavanger er blitt vår nye universitetsby ved at byens høyskole har fått status som universitet.

— Saken kommer i et annet lys nå, ettersom lærer- og sykepleierutdanningen er blitt universitetsfag i Stavanger, sier UiB-rektor Kirsti Koch Christensen til Studvest.

Hennes kollega Eli Bergsvik ved HiB antyder at HiB enten kan fortsette som en profesjonshøyskole, bli et profesjonsuniversitet, eller bli et profesjonsfakultet under UiB.

Studentrepresentant Jette Christensen reagerer skarpt på at dokumentene i saken er unntatt offentlighet. UiB legger opp til mistenkeliggjøring, sier hun til Studvest.