Mannen er i Borgarting lagmannsrett frikjent for uaktsomt drap i forbindelse med helikopterulykken som kostet en 39-åring livet 11. mai 2005, skriver Dagbladet.

Et helikopter med til sammen sju personer om bord styrtet i nærheten av den tidligere NATO-basen på Kolsås.

39-åringen ble innlagt på Ullevål universitetssykehus etter ulykken, men døde noen timer senere.

Frikjent, dømt og frikjent

Den nå 31 år gamle piloten ble først frikjent for uaktsomt drap i tingretten i 2008. Men saken ble anket, og han ble i lagmannsretten samme år dømt til seks måneders fengsel, hvorav 90 dager ubetinget.

Høyesterett opphevet siden Borgarting lagmannsretts dom på grunn av saksbehandlingsfeil, siden han ble dømt før rapporten fra Havarikommisjonen forelå.

Lagmannsretten har nå konkludert med at det oppsto en feil i hydraulikken i styringssystemet, og at piloten ikke kan bebreides for dette.

— Etter bevisførselen er det ingen tvil om at han gjennomførte nødlandingen på best mulig måte, konkluderer retten.