Dersom kjøpet godkjennes av de involverte styrene, blir det gjennomført i løpet av mars i år. Airlift blir etter oppkjøpet et av Nordens største helikopterforetak, med hovedkontor i Førde.

Osterman har 50 ansatte og forventet omsetning på 70 millioner kroner i år. Virksomheten baseres hovedsakelig på miljøkalking og lasermålingsoppdrag, og sysselsetter rundt ti helikoptre.

Airlift har i dag 140 ansatte, 25 helikoptre og en forventet omsetning i 2002 på 250 millioner kroner. (NTB)