«Fartøysjefen hadde ingen formell opplæring eller trening i å fly lavt over terrenget i høy hastighet,» skriver Statens havarikommisjon for transport i sin rapport om ulykken (PDF-fil) .

Ulykken skjedde 11. mai 2005 på Kolsås i Bærum, i forbindelse med et såkalt eventoppdrag.

Lek med helikopter

Piloten hadde fløyet helikopteret fra basen i Kinsarvik for å ta seg av oppdraget. Seks passasjerer skulle underholdes med en tur over Oslofjorden og terrenget rundt. De fikk blant annet prøve å hoppe i sjøen fra helikopteret.

Turen skulle avsluttes med lav flyging over tretoppene på Kolsås, men her gikk det galt. Helikopteret traff tretoppene og vibrerte kraftig. Piloten måtte nødlande brått, slik at helikopteret veltet og en av passasjerene kom i klem. Han døde av skadene.

Selv ble piloten lettere skadet, i likhet med fire av passasjerene. Én av passasjerene pådro seg alvorlige skader.

— Fløy uten tillatelse

Havarikommisjonen har nå avgitt rapport, for å kaste lys over hendelsesforløpet og hindre at tilsvarende ulykker skjer igjen. I rapporten sin påpeker de flere kritikkverdige forhold.

  • Airlift hadde ikke en godkjent prosedyre som dekket flyging der passasjerer satt fastspent på gulvet med klatreseler og hoppet ut i vannet fra lav høyde. Selskapet tildelte følgelig fartøysjefen et oppdrag de ikke hadde tillatelse til å påta seg.
  • Fartøysjefen hadde ikke fått veiledning, opplæring eller trening i hvordan oppdraget skulle utføres.
  • Fartøysjefen aksepterte å utføre et oppdrag som innebar flyging i lav høyde og med mangelfull passasjersikkerhet. Vil stramme inn reglene

Kommisjonen mener at ulykken har avdekket et bruksområde for helikoptre der sikkerheten ikke er god nok:

«Eventflyging» er ikke definert eller regulert, og har fått utvikle seg over tid. Flygingen inneholder elementer fra både passasjerflyging og «aerial work» kombinert på en måte som kan gi stor sikkerhetsrisiko. Havarikommisjonen tilrår derfor at Luftfartstilsynet sørger for en hensiktsmessig regulering av denne formen for flyging,» heter det i rapporten.

Saken oppdateres.