— Pleie- og omsorgstjenesten er trolig det rette stedet å henvende seg hvis brukeren er så dårlig. Men i utgangspunktet er det et kriterium at alle brukere av metadon og subutex skal møte opp hver dag og få utlevert sin dose, sier fungerende klinikksjef Wenche Haga ved Metadonklinikken i Bergen.

Ifølge henne får alle aids-syke rusmisbrukere automatisk innvilget metadonbehandling.

— Det er både for å holde dem borte fra narkotika og sprøytedeling, men også av helsemessige årsaker, sier Haga.

Brukerne av metadon eller subutex skal alle være godkjent gjennom et statlig metadonprosjekt.

— Dersom de oppfyller kriteriene, så får de metadonbehandlingen betalt av staten. Leger har heller ikke lov til å skrive ut metadon hvis pasienten ikke er godkjent bruker. Dermed skal det ikke finnes noen som betaler sin egen metadon, sier Haga.

Ifølge professor Helge Wold ved Mario-senteret i Oslo, var det ved årsskiftet registrert 1503 brukere av metadon i Norge. Tallet for Hordaland er per dags dato 147. I Sogn og Fjordane er det bare seks brukere.

Kriteriene for å bli med i metadonprosjektet er ifølge Haga disse:

  • Brukeren må ha fylt 25 år.
  • Vedkommende må ha vært tung rusmisbruker i rundt fem år.
  • Må på forhånd ha prøvd tilstrekkelig med alternative behandlinger.
  • Brukeren må selv ha en tiltaksplan for sin egen rehabilitering.