VISA-kortet ble stjålet fra en kvinne på et utsted i Bergen i januar 2002.

Noen dager senere skrev den svindeldømte kvinnen under en taxiregning med korteierens navn. Det var en bekjent av kvinnen som kom med VISA-kortet.

Svindelen fortsatte da den bekjente ville leie et musikkanlegg hos firmaet Disco Vest. Hensikten var å selge anlegget for å skaffe penger. Den svindeldømte 35 år gamle kvinnen skrev under leiekontrakten med korteierens navn, og forledet med det utleieren til å tro at han fikk betaling.

Men utleieren fattet mistanke og kontaktet politiet. Mens kvinnen var inne i butikken, kom politiet til stedet. Da var den bekjente forsvunnet med musikkanlegget til en innkjøpsverdi av over 20.000 kroner. Utstyret er ikke kommet til rette.

Kvinnen er domfelt åtte ganger tidligere, sist i april 2001, da hun ble dømt til ni måneders betinget fengsel. De nye forholdene er av tilsvarende karakter, og ble begått i prøvetiden. Dommen legger vekt på at kvinnen har langt fremskredet aids. Retten finner at en ubetinget reaksjon ville vært ekstra belastende for kvinnen. I dommen heter det at hun for tiden ikke er soningsdyktig, og at hun neppe blir det i overskuelig fremtid.

Dommen er på ett års fengsel, hvorav ti måneder er betinget. Hun dømmes også til å betale Disco Vest 15.000 kroner, og Sparebanken SR Bank 430 kroner.