• HSD har et stort problem med en aggressiv og uforsonlig personalpolitikk.

Det hevder advokat for Sjøoffisersforbundet, Sigmund Z. Berg. Han var prosessfullmektig for «Baronessa»-kaptein i arbeidsrettssaken mot HSD Sjø AS.

Berg mener HSD skiller seg ut med negativt fortegn når det gjelder personalpolitikk. Han viser til behandlingen rederiet ga mannskapet på MF «Os» etter den såkalte promilleskandalen.

— Andre rederier har evne til å løse liknende saker på en langt bedre måte, mener Berg.

Han illustrerer poenget med å vise til arbeidsrettssaken mot Jan Nessa. På den ene side avviste rederiet at oppsigelsen hadde noe med «Baronessa»-kapteinens frittalende stil å gjøre:

— Likevel bærer de frem rufsete argumenter i retten om at han var illojal, i et plumpt forsøk på å undergrave hans troverdighet, sier Berg.

Han mener HSDs raske reaksjon med å «skyte fra hoften» og varsle anke umiddelbart etter at dommen er falt, viser at selskapet ikke utøver nødvendig klokskap, men bare bidrar til å skape mer smerte og vondt blod.

Konserndirektør Geir Aga i HSD Sjø AS avviser at selskapet har en slett personalpolitikk.

— Jeg kan ikke se at advokat Berg har grunnlag for å påstå det. Vår linje er å være konsekvent mot ansatte når det er påkrevd, sier Aga.

— Hver enkelt sak vurderes for seg. I tilfellet Nessa, var ikke e-postene han sendte til andre HSD-ansatte det sentrale poeng i oppsigelsessaken, tilføyer Aga.