— Dette er ein kraftig og muskuløs hunderase. I feil hender med feil oppdraging kan det gå gale, seier hundeoppdrettar Ivar Underberge.

STOR UTFORDRING: - Eigarane nytter hunden som buffer, han vert ei form for personleg beskyttelse, også imot politiet, fortel lensmann Bernt Norvall ved Stord lensmannskontor til avisa Sunnhordland.

Rasen han talar om er dogo canario, ein hunderase politiet på Stord har blitt godt kjend med den siste tida.På halvannan månad har dei måtte sørge for avliving av fire individ av typen dogo canario.

— Det er særskilt i rusmiljøet at denne hunderasen er utbreidd, seier lensmann Bernt Norvalls til avisa Sunnhordland, som først omtala saka.

Vetrinæren vågde ikkje

Hundane på Stord har blitt avliva med skot, noko som er eit unntak frå vanleg praksis.

— Dette er heller unntaket enn normalen. Vanlegvis ville ein avliva hundane med giftsprøyte. Men i dette tilfellet var hundane komme i ein mental tilstand som gjorde at verterinæren rett og slett ikkje torde gå inn i buret til dei, seier lennsmann Norvalls.

Avlivingane har funnen stad med bakgrunn i klagar frå folk som har opplevd at dei sjølv eller husdyr har blitt truga av hundane. Aldri før har politiet på Stord fått så mange klagar på hundhald som gjennom det siste året.

- Vakthund eller penisforlenger

Dei tre første hundane i juni vart avliva grunna brot på dyrevelferdslova. Den siste vart avliva førre veke etter gjentekne klagar og åtvararingar til eigar. Lensmannen trur mange i rusmiljøet skaffer seg ein slik hund på grunn av vakteigenskapane den har. Han peiker på at det er kritikkverdig avl som ligg bak aggressiviteten hjå desse hundane.

— Dette gjev oss store utfordringar, seier han.

Jonatharn Zaneski driv hundekennel på Agdestein. Han har teke i mot fleire av dei no avliva individa, og meiner hunderasen burde vore forboden i Noreg.

— Ein dogo canario kan drepe eit born på berre få minutt, seier Zaneski til avisa Sunnhordland. Han meiner den einaste grunnen til at ein skaffar seg ein slik hund er fordi ein treng ein vakthund eller ein penisforlenger.