Høsten 2000 reiste Albro og den da 18 år gamle gutten til Øst-Afrika. De ble der i åtte måneder. 18-åringen hadde 12 års runddans i barnevernet bak seg, var voldelig og ruset seg. Han kunne knapt lese etter å ha måttet bytte skole syv ganger. I Afrika jobbet 18-åringen på flere hjelpeprosjekter for slumbarn.

Både barnevernet og sosialkontoret støttet det spesielle opplegget. Turen kostet rundt 400.000 kroner. Alternativet var opphold på privat institusjon i Norge, som ville kostet 1,2 millioner kroner for samme tidsrom.

Den nå 20 år gamle gutten begikk en kriminell handling etter at han kom hjem.

— Det gikk ut over et uskyldig menneske, og det er han svært lei seg for. Nå klarer han seg veldig bra, sier Albro.

Gutten sonet for det han gjorde, og siden har han ikke vært på kant med loven. Han ruser seg ikke, har fått seg jobb, og har flyttet fra Bergen og brutt med det kriminelle miljøet han tilhørte her.