Afghanistans regjering forbyr landets massemedier å rapportere om eventuelle voldshandlinger på valgdagen, av frykt for at mange velgere skal holde seg hjemme.

I en engelskspråklig kunngjøring fra det afghanske utenriksdepartementet heter det at afghanske medier «oppfordres» til ikke å rapportere om eventuelle voldshandlinger mellom klokka 6 og 18 på valgdagen, for å sikre størst mulig valgdeltakelse.

— Strengt forbudt

I den afghanskspråklige versjonen av kunngjøringen heter det at det er «strengt forbudt» for mediene å rapportere om terroraksjoner i forbindelse med presidentvalget torsdag.

Det er uklart hvordan myndighetene akter å håndheve forbudet, som Human Rights Watch betegner som klart grunnlovsstridig.

– Afghanerne har rett til å få kjennskap til hvilke sikkerhetstrusler de står overfor, slik at de kan foreta sine egne sikkerhetsvurderinger, sier lederen for menneskerettighetsorganisasjonens arbeid i Afghanistan, Rachel Reid.