— At Aetat har så liten horisont over de råd de gir er alvorlig. Du kan ikke gi råd ut fra en ekstraordinær situasjon når det gjelder utdannelse. Det tar tre til fem år fra valgene tas til de er ferdig for arbeidsmarkedet, sier Svenn Olav Kalvø, i UpSource. De har spesialisert seg som rekrutterings- og bemanningsselskap innen IT, økonomi og finans.

Kull ned fra 30 til fem

— I løpet av et år regner vi med at det blir vanskelig å få tak i kvalifiserte personer til bransjen. Jeg underviser selv i IT, og vi ser at årskull som tidligere var på 30 personer nå er nede i fem studenter per kull. Dette er en dramatisk nedgang, og det vil skape problemer med å dekke behovet i tiden fremover. Et behov som jeg tror blir større enn det en naturlig vekst tilsier.

— Hvorfor større enn veksten?

— Bakgrunnen til det er at etter at «boblen» sprakk for fire år siden har mange gått over til andre arbeidsoppgaver, og de som beholdt jobbene har vært ekstremt sikkerhetsfokusert. Det å skifte jobb har vært sett på som risikofylt. De har kanskje valgt å sluke noen kameler oppgavemessig og lønnsmessig i en tid.

— Når situasjonen nå normaliserer seg blir det mye lettere å bevege på seg. Så, samtidig som det er vekst i oppgavene vil rekrutteringsbehovet øke på grunn av økt vilje til å flytte på seg, sier Kalvøy.

— Er det spesielle kvalifikasjoner som blir mangelvare?

Nettbaserte løsninger

— Ja, i dag skal svært mye løses for nettbaserte løsninger. Da er det utviklere med solid kompetanse innen programmeringsspråk som Java og. Nett som er mest etterspurt. Det spesielle med det er at dette er nye arbeidsmetoder som relativt få har fått opplæring i. Derfor er etterveksten fra nyutdannete svært viktig for fremtidig utvikling.

— Er det store problemer allerede?

— Vi er heldige, for vi har en database med 3000 dyktige personer som vi kan bruke når klienter har behov. Vi har kontor i Bergen, Oslo og Stavanger , og opplever at etterspørselen er økende. Da vi siden starten også har arbeidet med formidling av konsulenter til kortere eller lengre oppdrag hos bedrifter som har behov for ekstrainnsats, så er vi fortsatt i stand til å komme opp med gode kandidater når de etterspørres. Vår fordel er at vi har vært i stand til å beholde gode relasjoner til dem som ikke fikk en bestemt jobb. Har vi hatt 30 aktuelle kandidater til en stilling har vi ofte kunne gi gode alternative oppgaver til de andre 29. Det skyldes at vi som jobber selv har høy kompetanse på arbeidsområdene og tilstreber å opprettholde svært god kontakt med bedrifter som har behov for de kvalifikasjonene aktuelle søkere har.

— Hvordan hevder Bergen seg innen IT-bransjen?

Bergen hevder seg godt

— Jeg har følelsen av at Bergen hevder seg svært godt. Byen er attraktiv. Vi ser at store enheter som AxxessIT legger utviklingsavdelingen hit. Det gjør de nok fordi stabiliteten på arbeidskraft er god, tilgangen fra nye høyt utdannede medarbeidere er god og kostnadsnivået moderat i forhold til det man kan oppleve i Oslo.

— Med mangel på ressurser kan dette endre seg?

— Det tror jeg. Når det gjelder tilgangen på nyutdannete er situasjonen i Bergen på ingen måte relativt sett dårligere enn andre steder. Kanskje tvert imot, sier Kalvø.