Episoden fant sted fredag for en uke siden, og er politianmeldt.

— Vi har heldigvis aldri opplevd noe liknende ved vårt kontor, sier distriktsarbeidssjef Gro Hjelle.

Ansatte ved sosialkontorer har tidligere vært utsatt for tilsvarende trusselsituasjoner.

De ansatte ved aetats kontor på Nesttun har etter nyttår fått betydelig mer kjeft enn tidligere.

— Omleggingen av attføringsordningen gjør at mange blir frustrerte, og lar aggresjonen gå ut over oss, sier distriktsarbeidssjefen.

Fra 1. januar må alle som er på attføring fylle ut og sende inn meldekort til Meldekortsentralen før de får utbetalt pengene sine. Omleggingen har ført til forsinkelser og uregelmessigheter ved utbetalingene til en rekke personer, og til økt arbeidspress hos de aetat-ansatte.

— Vi har full forståelse for at mange kommer i en vanskelig situasjon hvis de ikke får pengene til rett tid, men vær så snill ikke å la det gå ut over våre ansatte. De gjør så godt de kan, sier distriktsarbeidssjef Gro Hjelle ved aetats kontor på Nesttun.