• Jeg lever ikke i 1950!

Kurt Oddekalvs advokat sparte ikke på kruttet i Bergen tingrett i dag tidlig. Allerede før retten var satt, var krangelen i gang.

— Er det sånn dere oppfører dere? Jeg har aldri sett maken jeg altså, utbrøt Pål Magne Bakka, Oddekalvs advokat da han mottok noen dokumenter fra motparten.

Dokumentene i saken ble sendt til Bakkas kontor etter klokken 1600 i går, men bare annenhver side. Han merket ikke feilen fordi han var gått hjem.

— En grunn til at jeg ikke registrerte dette, er at jeg var hjemme for å legge mine tre barn. Jeg er gift, og min kone har også et liv. Jeg lever ikke i 1950, sa Bakka.

Miniubåten

Oddekalv og Miljøvernforbundet møter Fjellstrand AS i Bergen tingrett etter uenighet om betaling for en miniubåt. Undervannsfarkosten har vært brukt av Oddekalv på Miljøvernforbundets farkost «Miljødronningen».

Fjellstrands advokat, Christian Hausvik, fastholder kravet som nå er nær åtte millioner kroner.

— Fjellstrand har aldri løst Miljøvernforbundet fra de økonomiske forpliktelsene, og vi stiller oss uforstående til at det skal foreligge en avtale som gjør det, sa han i en sluttkommentar i innledningsforedraget.

Nå går saken helt til topps i rettssystemet. Den 22.november stilte Namsmannen med to personer, 16 personer fra Fjellstrand og syv politifolk for å ta beslag i Miljødronningen.

— Dette gjorde de uten at dommen fra lagmannsretten var rettskraftig. Den dagen mistet jeg min rettsbeskyttelse, mener Kurt Oddekalv.

Opgjørsavtale stridens kjerne

— De fikk begjæringen av lagmannsretten fordi de sa det ville ta to personer en halvtime å hente løsøre. Og så stiller det to fra Namsmannen med syv politifolk og 16 fra verftet i tillegg. Det er ikke løsøre når de må være her i seks timer og bruke vinkelsliper for å få det med seg. Dette har de har gjort på falsk grunnlag, sier Oddekalv.

Stridens kjerne er nettopp den beslaglagte miniubåten og betalingen av den. Ifølge Oddekalv ble en avtale inngått i 2008 da Miljøvernforbundet ikke klarte å betale leasingavtalen sin med Fjellstrand.

— Vi var enige om prisen etter forhandlinger, jeg solgte huset i Marken og jeg sto på gaten og tigget penger for å løse det. Jeg får ingen kred for alle de millionene jeg har spart staten for og det er visst ingen grense for hvilke ydmykelser jeg skal ha, så det er ganske fortvilende, sier Oddekalv.

— Pengene har vært klare i et år. Problemet var at Fjellstrand ikke ville ha pengene da de ble tilbudt dem. Det var en nokså overraskende vending, sier Bakka.

Kravet øker stadig

Ifølge Oddekalv var den opprinnelige leasingavtalen på 1,8 millioner kroner.

— Det var finanskrise, vi hadde sviktende sponsorinntekter og klarte ikke å betale. Vi forhandlet frem en avtale på 4,2 millioner, men nå sier de at de vil ha 7,8 millioner. De krever altså ti millioner for noe vi i ettertid har funnet ut har en verdi på 3,7, sier en opprørt Oddekalv.

- Men har dere ikke en skriftlig avtale mellom partene om dette?

— Nei, det var det de som skulle lage og den kom aldri. De ba om en bekreftelse fra oss på at vi var enige om prisen og det fikk de, sier han.

— Det unike ved dette med oppgjørsavtalen er at det er sendt skriftlig aksept både til Fjellstrand og deres advokater uten at noen sa at det var noe misvisende eller feil i avtalen. Derfor er det hele overraskende, sier Bakka.

Vingeklippet

Nå har forbundet mistet sitt viktigste verktøy i kampen mot miljøkriminalitet.

— Uten miniubåten er Miljødronningen bare et avansert konferansefartøy. Nå har vi ingen muligheter til å gjøre jobben vår med å avsløre alt grumset som er under de norske oppdrettsanleggene, sier Oddekalv.

— Og nå kommer det en rettsak om betalingen av en miniubåt som jeg ikke engang har, sier han.

Han betegner Namsmannens aksjon som «det største overgrepet» han noensinne har opplevd.

Namsmannen uenig

— Vi tok kontakt med politiets operasjonssentral da vi kom ut der og ikke fikk tilgang til miniubåten. Vi tenkte at det kunne bli uroligheter og for å sikre at at alt gikk ryddig og riktig for seg kontaktet vi politiet, sier Lillian Bersaas, namsfogd i Bergen.

- Hvorfor var det nødvendig med 7 polititjenestemenn?

— Politiets ressursbruk må du diskutere med politiet.

Det at kontraktsaken mellom Fjellstrand og Miljødronningen skal behandles i Bergen Tingrett denne uken anser hun ikke for å være relevant.

— Saken i tingretten kan bli langvarig og vi hadde en rettskraftig kjennelse fra Gulating Lagmannsrett. Tvangsgrunnlaget for utleveringsforretningen var at kravet fra Fjellstrand var misligholdt, sier Bersaas.

- Men visste dere at saken skulle opp i sin fulle bredde i Bergen Tingrett bare 16 dager senere?

— Det fikk vi vite mens vi var der.

- Varslet dere NMF at dere skulle komme?

— Nei, vi har en mulighet til unntak med Tvangsfullbyrdelseslovens paragraf 13.10 og kan unnlate å varsle.

- Hva var årsaken til at dere ønsket å bruke den muligheten?

— De juridiske begrunnelsene til det prosederer jeg ikke i media, men Oddekalv har selvfølgelig som part i saken, rett til å få en begrunnelse og det har vi gitt til hans advokat, sier hun.

STRIDEN KJERNE: Miniubåten på «Miljødronningen» er ikke betalt, mener Fjellstrand. 22. november beslagela Namsmannen miniubåten med hjelp av stort politioppbud.