BT snakket med flere forsvarsadvokater i Bergen i går. De aller fleste tør ikke kritisere dommerne ved Bergen tingrett. Mange mener det er umulig for dem å fremføre kritikk offentlig, fordi det kan føre til at dommerne lar det gå ut over deres klienter i neste omgang.

To av advokatene forteller at noen dommere skal ha vært i svært dårlig humør og utålmodige. Om dette har sammenheng med de interne konfliktene er uvisst. Men de forteller også at en tingrettsdommer skal ha vært direkte ufin mot tiltalte i flere saker, og skal ha vært vanskelig å forholde seg til. Dette skal ha gjort arbeidsforholdene svært vanskelige til tider.

Må rydde opp

Den profilerte forsvarsadvokaten Odd Drevland er blant de få som vil snakke om saken. Men kun i generelle vedninger.

— Jeg syns det er overraskende at dette har utviklet seg så mye. Man skal jo stole på at systemet fungerer som det skal. Når man overlater menneskeskjebner i hånden på dommere som skal være upartiske og balanserte, må man være sikker på at de får fair og profesjonell behandling.

— Er dette en fare for rettssikkerheten?

— Det er uvisst. Men en får bare håpe at dette ikke får utvikle seg til noe større, at noen tar tak i dette og rydder opp. Det kan bli vanskelig for oss som skal forsvare våre klienter å forholde oss til dette på lang sikt.

Kan føre til utrygghet

Drevland har vært oppmerksom på at «det har gjæret i Bergen tingrett i lang tid», som han sier.

— Signalene har vært der, at det har vært uro mellom dommere og saksbehandlere. Slik som saken er presentert er det ikke så rart om folk gjør seg tanker om hvordan dette systemet egentlig fungerer. Kanskje det kan føre til en viss utrygghet hos folk som skal møte dette systemet på nært hold.

— Er ikke det problematisk?

— Det er egentlig veldig skummelt. Det er tross alt rettssikkerhet vi snakker om. Folk skal bli behandlet på en balansert og skikkelig måte, og det krever at folk har tillit til at dommerne inngir respekt.

— Er du redd for reaksjoner fra dommerne i tingretten etter du har kommentert saken?

— Jeg vet at dette er touchy. Men nå som saken har kommet ut, må dommerne tåle at saken blir diskutert.