Det er statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen som har tatt ut tiltale for grovt bedrageri mot bergensadvokat Knut Mannsåker.

Ifølge tiltalen skal advokaten ha forledet ansatte hos fylkesmannen til å utbetale til sammen 52.743 kroner i salær for fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er advokatbistand som dekkes av staten i enkelte typer saker. Som regel er det klientens inntekt som avgjør om staten dekker advokatutgiftene, men i enkelte typer saker har alle krav på fri rettshjelp.

Forholdene som Mannsåker er tiltalt for å ta urettmessig betalt for, dreier seg om såkalt fritt rettsråd – juridisk bistand utenfor rettssalen.

– Misbrukte sin stilling

Som advokat hadde han selv kompetanse til å innvilge fritt rettsråd på de områdene han opplyste å ha gitt klientene bistand. Påtalemyndigheten mener det påståtte bedrageriet er grovt, nettopp fordi advokaten skal ha misbrukt sin stilling.

Utbetalingene skjedde ni ganger i perioden mellom mai 2004 og desember 2006. Mannsåker sendte inn krav om betaling for fritt rettsråd i saker der han ifølge sine opplysninger til fylkesmannen hadde bistått klienter med saker som dreide seg om utkastelser, skilsmisser, uførepensjon og rehabiliteringspenger.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at han ikke hadde bistått klientene med slike saker, og at eventuell bistand han hadde gitt ikke var dekket av rettshjelpsloven.

– Klientene er ikke mennesker som er helt ukjente for ham, det har vært en eller annen forbindelse. Men etter vår mening har ikke den vært av en slik art at det er snakk om berettiget fri rettshjelp, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Verken han eller politiadvokat Anders Johnsen, som skal føre saken for retten, ønsker å kommentere hvorvidt advokaten faktisk har gitt klientene juridisk bistand.

– Det vil bli et bevistema i retten, sier Johnsen.

– Ble oppdaget

Ni ganger skal advokat Knut Mannsåker ifølge statsadvokaten ha forledet fylkesmannen til å betale for fri rettshjelp. Nå må han møte i retten.

Advokaten er også tiltalt for et forsøk på grovt bedrageri, etter at fylkesmannen stoppet utbetaling av et krav på drøye 6000 kroner i juli 2006. I dette tilfellet avdekket fylkesmannen det de mente var et urettmessig forsøk på å få betalt for fritt rettsråd.

Likevel har fem av de ni utbetalingene i tiltalen skjedd etter dette tidspunktet.

I tillegg til grovt bedrageri, er advokaten tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i salæroppgaver og følgeskriv som han sendte inn til fylkesmannen.

Nekter skyld

Advokaten ønsker ikke selv å kommentere tiltalen. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at Mannsåker nekter skyld i forhold til tiltalen.

– Han mener tiltalen i stor grad bygger på at politiet har misforstått reglene om fri rettshjelp. Han er ikke avhørt om alle punktene i tiltalen, men vil selvsagt forklare seg for retten, sier Elden.

Forsvareren har ikke fått dokumentene i saken, og ønsker derfor ikke å kommentere den ytterligere.

Tiltalen har en samlet strafferamme på ni års fengsel.

I tillegg til straffepåstand vil påtalemyndigheten trolig kreve at Mannsåker mister retten til å drive advokatvirksomhet i fem år.

I tillegg vil det bli lagt ned påstand om at han for alltid fradømmes retten til selv å innvilge fritt rettsråd.