— Det er full enighet om at vår advokat, Helge Tveit, skal kreve full stopp inntil det er gjort ordentlig arbeid i denne saken. Vi krever full sikkerhet for at husene ikke raser ned i garasjen, sier styreformann i Markeveien 14, Jan Blaha.

Det bor over 100 mennesker på de to adressene.

— Dette kom overraskende på alle. Ingen var orientert. Vi ble først oppmerksom på arbeidet da det kom en lapp på døren fra utbygger om at de ville kontrollere bygningen for eventuelle skader. Vi har hatt et kjempearbeid etter at saken kom i avisen, sier Blaha.

Styrene for de to sameiene hadde møte i går kveld, og beslutningen om å bruke advokat var samstemmig.

Klostergarasjen er et nytt parkeringshus som skal være ferdig i 2005, som et ledd i omleggingen av trafikkmønsteret i byen. Det er hevdet at avstanden fra garasjen opp til bygningene er så liten som syv-åtte meter.

— De tar seg til rette på vår eiendom, mener Blaha. Han frykter skader og redusert verdi på den sentralt beliggende eiendommen.

Blaha har også sendt brev til fylkeslegen der han ber om en kartlegging av de helsemessige sidene ved saken.

— 70 prosent av dem som bor her er over 67 år. Spørsmålet er om vi tåler syv måneder med sprengning rett under husene, sier Blaha.