BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

Dommen i Midhordland herredsrett påpeker at Tangedal gjorde så godt han kunne før konkursen, men at han rent faktisk ikke var fullt ut orientert om hvor alvorlig situasjonen i bedriften var, før det var for sent.

Kan ikke klandres — Jeg gjorde alt jeg kunne for å rette opp problemene da jeg oppdaget at noe var galt, har Tangedal tidligere sagt til Bergens Tidende.

Nå har retten sagt seg enig i at han gjorde det som sto i hans makt, og at han ikke kan klandres for regnskapsforsømmelser og brudd på likningsloven.

Tangedal var styreformann i selskapet det meste av bakeriets korte liv, men fratrådte like før konkursen.

Underskudd fra første dag Også den 55-årige daglige lederen i bakeriet var tiltalt. Heller ikke han ble domfelt. Retten klandrer ham for at det ikke ble ført regnskaper frem til konkursåpning. Men perioden er kun på 3,5 måneder, og Midhordland herredsrett anser dette for så lite at det ikke får betydning strafferettslig.

Askøybakeriet AS ble stiftet i mars 1996. Virksomheten gikk med underskudd fra første dag. Konkurs ble åpnet 17. april 1997. Kravene mot boet beløp seg til over tre millioner kroner.