I skjerpende retning legger retten vekt på at de straffbare handlinger og unnlatelser har skjedd mens tiltalte har arbeidet som advokat og i tilknytning til hans advokatvirksomhet», skriver Bergen tingrett i dommen.

30 dager av dommen er gjort betinget.

Unndro 150.000

Soltvedt, som både gikk konkurs og midlertidig mistet advokatbevillingen sin, unndro ca. 150.000 kroner i merverdiavgift fra mai 2002 og i fem terminer fremover.

Det gjorde han ved å kreve inn merverdiavgift fra sine kunder, men uten å registrere to selskaper i avgiftsmanntallet.

Han ga også feilaktige opplysninger til Fylkesskattekontoret.

Ifølge dommen gjorde han ingenting for å rette opp på dette. Derfor ble det ikke oppdaget før under et bokettersyn hos ham i desember 2002. Da var avgiftsgjelden oppe i 243.000 kroner.

Anmeldt av «sine egne»

Tingretten påpeker at saken er alvorlig, selv om avgiftsunndragelsen kun var midlertidig. Soltvedt har nå betalt inn hele beløpet til Fylkesskattesjefen.

BT omtalte saken for to år siden, etter at Tilsynsrådet for advokater hadde anmeldt Soltvedt.

BT har foreløpig ikke fått tak i Soltvedt. Men han sa blant annet følgende om saken i november 2003:

– Jeg trodde man kunne vente ett år med å registrere seg. Planen var å betale inn alt sammen på en gang.

Ifølge dommen er Soltvedt fortsatt uten advokatbevilling.