Store kontantsummer, påstander om trusler, manipulering og bedrageri er ingrediensene i saken der advokat Marius Reikerås nå er dømt til å betale tilbake 1,3 millioner kroner til den i dag 85 år gamle eks-klienten. I tillegg må advokaten betale nesten 250.000 kroner i saksomkostninger.

Historien startet da Reikerås ble engasjert som advokat for 85-åringen i 2003. Han representerte den eldre mannen i en rekke saker mot staten. I samme periode mottok han til sammen 1.975.000 kroner fra klienten og hans selskaper.

Lån til konen

I flere tilfeller tok den eldre mannen ut kontanter, og overleverte flere hundre tusen kroner til Reikerås, som deretter satte pengene inn på sin private konto.

200.000 kroner ble også gitt som lån til Reikerås’ kone, mens en utbetaling på en million kroner gikk rett inn på Reikerås’ konto.

Ikke for noen av utbetalingene finnes det skriftlige avtaler, og beløpene er heller ikke nevnt i selvangivelsene til Reikerås eller hans kone.

Da 85-åringen i 2007 fikk hjelp av sine barn til å kjøpe en eldrebolig, oppdaget barna at det var mindre penger på farens konto enn forventet.

De avdekket en rekke utbetalinger til Reikerås.

Advokaten nektet først for at flere av utbetalingene var skjedd, men betalte etter hvert tilbake den ene overføringen på én million kroner.

Saken havnet i forliksrådet, der Reikerås ble dømt til å tilbakebetale resten av pengene.

I mellomtiden hadde imidlertid Reikerås fått 85-åringen til å signere en avtale der han trakk kravet mot advokaten, og sa at det skulle regnes som betaling for arbeidet Reikerås hadde gjort for 85-åringen.

Reikerås gikk til tingretten og krevde forliksrådets dom opphevet. I retten viste han til avtalen klienten hadde signert.

— Manipulerte gammel mann

Men i Bergen tingrett gikk advokaten på nok et nederlag. Dommerne gir Reikerås krass kritikk for å ha utformet avtalen, og mener han manipulerte den alderdomssvekkede eks-klienten til å signere.

Dommerne mener det ikke er troverdig at pengeoverføringene skulle ha vært sikkerhet for salærkrav fra Reikerås. De viser blant annet til at det ikke er foretatt noen fakturering fra advokatfirmaet i løpet av årene Reikerås representerte 85-åringen.

De mener Reikerås aldri har hatt til hensikt å betale tilbake noen av overføringene, selv om flere av dem ble kalt lån. Dommerne viser til at advokaten først nektet for at flere av utbetalingene hadde funnet sted.

– Det tyder på at han regnet med at 85-åringen – på grunn av sin sterkt svekkede hukommelse – ikke selv var i stand til å huske disse overføringene, skriver de.

Under etterforskning

I tilknytning til rettssaken er Reikerås også blitt anmeldt for bedrageri, trusler og utroskap.

– Vi har avventet denne dommen, og vil se på den for å vurdere hva vi vil gjøre videre, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne.

Det er også gjennomført bokettersyn hos Reikerås, og saken er til behandling hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier advokat Helge Wesenberg, som representerte 85-åringen i tingretten.

Advokat Geir Jøsendal, som representerer Reikerås, opplyser at dommen vil bli anket.

– Vi er uenige i både bevisvurderingen og viktige rettslige vurderinger, sier han.

Marius Reikerås ønsker ikke selv å kommentere dommen.