«Eg song i dag The Smiths «There Is A Light That Never Goes Out» på offentleg stad. Misferda fant stad idet eg gjekk til jobb og tok til med krysset Øvre Blekevei/Steinkjellergaten. Misferda slutta utanfor mitt kontor i Strandgaten 1.»

Dette står å lese i anmeldelsen advokat Bengt Waldow torsdag adresserer til politiet i Bergen. Anmeldelsen ble lagt ut på Twitter, men er ikke levert til politiet.

På papiret anmelder altså Waldow seg selv, og viser videre til at syngingen er i strid med kommunens politivedtekter, hvor det i paragraf 4 heter:

«Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.»

Slik melding hadde Waldow ikke sendt til politiet før han bestemte seg for å synge på vei til jobb.

Waldow forsvarer seg med at han ikke var klar over forbudet.

«Det var aldri i mine tankar at det gjaldt eit slikt forbod i verdas vakraste by. Eg ber om å bli handsama mildast mogleg,» skriver han i anmeldelsen.

Diskiminerende

Anmeldelsen er en kommentar til forskriften, som Wladow mener er diskriminerende.

— Jeg mener at denne vedtekten er ute etter å ta rumenske gatemusikanter, men fordi man ikke kan ha en lov der det spesifiseres, rammes mange flere av loven.

Waldow tror ikke forskriften er ment til å ramme syngende advokater på vei til jobb, men at vedtekten i praksis gjør ham kriminell.

— Tolker man loven etter ordlyden, innebærer den alle som synger og spiller. Jeg blir da kriminell fordi jeg synger på vei til jobb, sier han.

— På papiret er det ikke en diskriminerende lov, men det kan være det i praksis. Man har laget en lov det ikke er meningen skal overholdes i alle tilfeller. Da blir det diskriminerende.

Til slutt i anmeldelsen benytter advokaten anledningen til offisielt å melde fra til politiet at han kommer til å synge på offentlig sted i hele 2013.

«Eg ber om at kvittering for meldinga blir sendt mi kontoradresse saman med stadfesting av at melding for framtidig song er motteken.»

Politiet: - Tull

— Dette er kanskje ikke den beste reklame for egen advokatvirksomhet, sier politiadvokat Helge Vigerust i Hordaland politidistrikt.

Han legger ikke skjul på hva han mener om Waldows noe spesielle «anmeldelse.»

— Dette er tull. En slik anmeldelse vil bli henlagt rimelig kjapt, spår Vigerust.

- Hvorfor det?

— Når en vanlig mann går på gaten og synger for seg selv, vil det normalt ikke være straffbart. Det er ikke slike forhold den aktuelle paragrafen i politivedtektene er ment å ramme, sier han.

Vigerust viser til den at lovlig utøvelse av ytrings- og bevegelsesfrihet ikke skal rammes av generelle straffebestemmelser.

— Hvis han velger å synge en fin sang på vei til jobb, så vil det forbause meg om det skulle være straffbart, sier Vigerust.

«Sigøynerhatende diktatur»

Waldow har tilsynelatende et større budskap med anmeldelsen av seg selv. I dag la han ut denne meldingen på Twitter:

«Du vet du bor i et sigøynerhatende diktatur når du må skrive brev til politiet hvis du skal synge på offentlig sted.»

Vedtekten Waldow henviser til er en kommunal poltivedtekt, vedtatt av bystyret i Bergen. Byrådsleder Monica Mæland synes Bengt Waldow skal fortsette å synge på vei til jobben, såfremt han ikke er til stor sjenanse for andre, sier byrådslederen.

— Bakgrunnen for denne formuleringen i politivedtektene er at vi ønsker å ha en by der alle kan ferdes og trives. For å ha en viss oversikt over konserter, gatemusikanter, innsamlingsaksjoner og lignende er det praksis at man melder i fra til politiet hvor man skal ha arrangementet. Det er overhodet ikke intensjonen å nekte advokat Waldow å synge på vei til jobb. Jeg er ikke enig i at dette gjør Bergen til et diktatur.

DISKRIMINERENDE: Advokat Bengt Waldow var ikke klar over at det var kriminellt å synge «The Smiths»-låt på vei til jobb, men har nå «anmeldt» seg selv.
Studio 1 Fotografene