Stiftelsen Vappus, som eide 23 barnehager, inngikk for to år siden et samarbeid med Regnbuen barnehager. Vappus var den største private barnehageaktøren i Bergen før samarbeidet. To år senere sitter Regnbuen og eier Tore Andersen på 97 prosent av aksjene i det nye, sammenslåtte selskapet. Dette heter nå Kidsa.

At navnet ikke skulle endres var én av forutsetningene for at Vappus inngikk samarbeid. En annen var at ingen skulle miste jobben. Begge løftene ble brutt.

Stiftelsestilsynet sier stiftelser som går i selskap med andre private aktører må sikre seg vanntette kontrakter. De var i tett dialog med Vappus før stiftelsen inngikk samarbeid.

Vanntette kontrakter

Seniorrådgiver Tom S. B. Plünnecke sier tilsynet drøftet mulige konsekvenser av den omsøkte omorganiseringen med stiftelsens styre. Han er ikke overrasket over at Regnbuen nå har overtatt driften av stiftelsens tidligere virksomhet og dens faste eiendommer.

- Vi er fullstendig klar over at denne form for omdannelser kan få slike konsekvenser.Han sier det ligger under styrets ansvar å sikre stiftelsens interesser og rettigheter på en kontraktsrettslig tilfredsstillende måte.

- I denne saken var styret overbevist om at det var gode intensjoner som lå bak hos den andre parten, og at alt ville bli fulgt opp som avtalt.

Begrenset påvirkning

Plünnecke sier det er begrenset hvor mye Stiftelsestilsynet kan overprøve styrets ønsker for hvordan kontrakter utformes. Han peker på at slike omdannelser er komplekse.

- Det krever tunge grunner for å få dem til. Her ble det vist til stiftelsens økonomiske stilling og de økonomiske og driftsmessige fordelene ved omorganiseringen.

- Historien viser jo at det var lett å snu dette rundt?- Det var også vårt poeng, at det var anledning til å snu dette. Men styret mente det ikke var mulig for dem å gjøre det. Regnbuen var sterkere økonomisk, og styret så det som ønskelig å trekke inn en samarbeidspartner med sterk økonomi.

— Var de for naive?

- Det vil jeg ikke si noe om i denne sammenhengen. Men jeg vil si at stiftelser som gjennomfører denne type omorganiseringer må påse at de sikrer sine interesser på kontraktsrettslig tilfredsstillende måte.

Må snakke

Barnehagenes nye eier, Tore Andersen, vil ikke la seg intervjue. Det reagerer Harald Schjelderup (Ap) på.

- En eier som mottar millioner på millioner av kroner i statsstøtte og foreldrebetaling, kan ikke gjemme seg for offentligheten, sier han.

Det samme mener SVs Oddny Miljeteig.

- Han får kolossale offentlige tilskudd og penger fra foreldrene. Begge deler tilsier at en bør være åpen om finansieringen og driften.