— Det kan godt være at ansvaret bør plasseres et sted, men det er ikke nødvendigvis et straffansvar som må plasseres, sa advokat Valen.

— Hvis selskapet skal domfelles, er det nødvendig at det er tuftet på konkrete, juridiske bestemmelser, tilføyde han, og beskyldte aktor for å ha gitt et grovkalibret og fortegnet bilde av de juridiske forholdene retten må vurdere.

HSD-forsvareren innledet prosedyren med kraftig å understreke at selskapet må tåle et sterkt kritisk søkelys etter en slik ulykke.

— Det skulle bare mangle om det ikke ble stilt spørsmål ved våre rutiner. Det må vi akseptere, sa han.

Ba om frifinnelse

Noe straffansvar var imidlertid ikke HSD villig til å ta.

— Det er ikke nok at vi kan ha opptrådt kritikkverdig, eller å påvise at vi kunne ha gjort ting bedre, sa Valen, og ba om at selskapet ble frikjent fra påstanden fra aktor om at HSD må betale en foretaksbot på fire millioner kroner.

Deretter tok han for seg de ulike anklagepunktene i riksadvokatens tiltalebeslutning mot selskapet.

Valen tilbakeviste alle påstander om manglende eller mangelfull opplæring og utsjekk av mannskapet, mangel på evakueringsøvelser og utstedelse av kvalifikasjonsbevis, og dårlige rutiner.

«Fulgt alle direktiver»

— Vi vil ikke skyve Sjøfartsdirektoratet foran oss, men vi har lojalt fulgt alle direktiver og retningslinjer derfra, sa Valen. Advokat Valen langet i stedet ut mot påtalemyndigheten.

— Det er merkelig når påtalemyndigheten kommer skliende inn fra venstre med en tiltale for en praksis som er godtatt av Sjøfartsdirektoratet.

Da angriper man i realiteten hurtigbåtnæringen og myndighetene, ikke HSD, sa han.

— Hvis direktoratet ikke gjorde jobben sin, må de tas for det. HSD hadde ingen grunn til å tro at «Sleipner» ikke var i forskriftsmessig stand.

Det blir meningsløst når påtalemyndigheten overprøver direktoratet ved å tiltale oss, fortsatte HSDs forsvarer.

Ingen hjemmel

Både politiet og statsadvokaten i Hordaland innstilte opprinnelig på at også Sjøfartsdirektoratet burde tiltales, men riksadvokaten kom til at det ikke var hjemmel for det.

Svein Aage Valen viste videre til at samtlige besetningsmedlemmer i retten ga uttrykk for at de var kvalifiserte til å løse sine respektive oppgaver om bord på «Sleipner».

— Ulykken skyldtes ikke mangelfull opplæring, påpekte han.

Valen poengterte at påtalemyndigheten tar feil ved å hevde at det ikke fantes noen opplæringsplan i HSD.

— Selvsagt hadde vi det, sa han.

— Og navigatørene hadde den opplæringen de trengte for å føre de to nye hurtigbåtene i de aktuelle farvannene, tilføyde HSDs forsvarer.