I 2007 vedtok departementet et nytt reglement for samarbeidet universiteter og høyskoler ha med andre aktører. Universitetet i Bergen tok da en gjennomgang av sin eksternfinansiert forskning, den såkalte randsonen. I forbindelse med dette arbeidet oppdaget de at ikke alt var som det skulle i selskapet Innovest AS, som er eid av Helse Bergen og stiftelsen Unifob.

— Vi ble orientert av Universitetet i Bergen om at de hadde hatt denne gjennomgangen internt, og at de hadde hatt møter med Riksrevisjonen. Der hadde Riksrevisjonen påpekt at de vurderte at det her var en "mislighetsrisiko", som er en term de bruker, sier avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementet.

Fikk ikke informasjon

Årsaken til at det kunne bli begått misligheter var at Innovest, slik Riksrevisjonen så det, var lukket for innsyn fra UiB. Det til tross for at UiB-ansatte hadde nær halvparten av prosjektene i Innovest, og at både de og andre brukte Universitetets lokaler og utstyr.

Revisjonsselskapet KPMG begynte på den pålagte gjennomgangen i 2008, men møtte stengte dører hos Innovest. Det viste seg vanskelig å få ut informasjon, både om økonomiske og ansettelsesmessige forhold.

— Da universitetet i 2010 ba selskapet om nærmere informasjon, ble de nektet dette fordi den var fortrolig. Universitetet hadde heller ikke en legitim interesse fordi de ikke var eier av Innovest, sier Vasbotten.

Først etter at han tok saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet ble spørsmålet om innsyn løst. I januar 2011 sendte Helsedepartementet et kort brev til Helse Vest:

"Vi vil be Helse Vest RHF om å sørge for at Helse Bergen HF bidrar til at Universitetet i Bergen får nødvendig innsyn og oversikter i Innovest AS sin virksomhet."

Påpekte problemer

UiB fikk innsyn og gjorde en ny, intern gransking. I juni 2011 rapporterte de tilbake til Kunnskapsdepartementet. Der blir det blant annet påpekt problemer med forskningskontoene, som Innovest tilbyr forskerne å opprette (se hovedsak).