Vann— og avløpsetaten advarer nå mot den falske vanninspektøren. Kommunen har fått flere meldinger om at folk har blitt oppringt sent om kvelden av en person som utgir seg for å være fra etaten, og spør og graver om vannkvaliteten.

Lurendreieren er særlig aktiv i områder der kommunen har gjort gravearbeid. Hvilken interesse vedkommende har av andre folks vannkvalitet, er høyst uvisst.

Kommunen understreker at deres folk ikke holder på på denne måten. Er du i tvil, bør du spørre etter navn, nummer og tjenestested.

Du kan også ringe Vaktsentralen på telefon 55 29 11 10 eller 55 56 78 15.