– Det er ingen lov som sier at prisene skal stige til evig tid. Og vi har også sett at markedet kan falle så mye som 40 prosent, slik det gjorde for 15 år siden, sier Boye.

Førsteamanuensen er ekspert på privatøkonomi, og har blant annet skrevet en rekke artikler og bøker.

– På lang sikt vil de aller fleste være tjent med å anskaffe seg en egen bolig. Men når du bor kort tid på et sted som student, blir det en form for spekulasjon. Du kan tjene godt på det, men du kan også tape.

Boye vil ikke spå om prisveksten på boliger skal fortsette, eller om pristoppen er nådd. Men, sier han, det er opplagt en sjanse for fall i prisene.

Renter på boliglånet gir fradrag på skatten, en fordel en ikke får når en leier. Boliger med lavt innskudd og høy fellesgjeld markedsføres ofte med avdragsfrihet. Slik fremstår de som svært billige med lave månedskostnader.

– Fellesgjelden må tas med når du vurderer hva boligen koster. I tillegg er det veldig viktig å være klar over rentebetingelsene. Regn på renten og vurder om du bør binde den. I det siste er det også kommet lån med rentetak som kan være aktuelt for mange, sier Boye.

Han minner også om at det er dyrt å kjøpe og selge en bolig. Gebyrer, avgifter og meklerhonorar koster fort over 100.000 kroner.

– Studenter bor gjerne ikke i boligen mer enn to-tre år. Da blir det kort tid å fordele slike utgifter utover.