Høyeste vannstand er ventet klokken 10.36 torsdag formiddag. Følg BTs direktesending fra Bryggen (web-tv) fra klokken 09.30 torsdag.

– At det blir svært høy vannstand i Bergen torsdag formiddag, er vi sikre på. Om vi bruker Bryggen som mal, så forventer vi en vannstand på 225 centimeter over sjøkartnull. Erfaring tilsier at Bryggen oversvømmes ved cirka 205 centimeter over sjøkartnull. Det betyr at det kan bli 20 centimeter over bryggekanten, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet.

I kartverkets fremstilling av torsdag formiddag (se grafikk under) er floen beregnet til å bli 231 centimeter. Høyvann med over 228 centimeter over sjøkartnull kommer, ifølge kartverkets statistikk, kun med 100 års gjentaksintervall.

EKSTREMVARSEL: Observert og beregnet vannstand i Bergen. Torsdag formiddag er det ventet vannstand 231 cm over såkalt sjøkartnull. Rekorden på Bryggen er 240 cm i 1990.
KARTVERKET.NO

200-årsflo

Dersom høyvannet skulle nå 232 centimeter, snakker vi om en 200 årsflo.

Senioringeniør Tor Tørresen i Sjødivisjonen i Kartverket sier at varslene kommer i stand i et tett samarbeid med Meteorologiske institutt.

– Vi henter inn dataene på grunnlag av vannstandsmålere. Disse dataene hentes inn to ganger i timen. I Bergen ligger vannstandsmåleren der Beffen legger til kai. Meteorologene vurderer værets virkning på vannstanden og kommer frem til varselet, sier Tørresen.

UBEKYMRET: - Vi er ikke så veldig bekymret for floen, sier Mona Johannesen i Bryggen husflid. Det har vært gjort store byggearbeider under Bryggen de siste årene, sa hun til BT onsdag.
EIRIK BREKKE

Ekstrem hendelse

Fagerlid definerer ikke torsdagens melding som ekstremvær, men kaller det en ekstrem hendelse. Været som kommer har uansett fått navnet «Vidar».

– Det blir regn, hagl og vestlig sterk kuling, men været kvalifiserer ikke til ekstremvær. Floen er imidlertid et godt stykke fra rekorden på Bryggen, som var 240 centimeter i 1990.

Dette blir regnet som et høyvann som kun oppstår med 1000 års mellomrom.

I 2005 ble Bryggen utsatt for vannstand som var noe under den man forventer torsdag.

– Da viste vannstanden 224 centimeter over sjøkartnull, sier Fagerlid.

Fullmåne, sterk pålandsvind og oppbygging av bølger gjør at meteorologene går ut med varsel om ekstrem vannstand.

Meteorologen råder folk til å ta sine forholdsregler.

STORMFLO: Slik kan det se ut på Bryggen torsdag formiddag klokken 10.36. Da er det ventet stormflo.
JAN M. LILLEBØ (arkiv)

En del utstyr i sjøkanten

Beredskapsleder Svein Erik Malkenes i Bergen Havn sier at man følger nøye med på situasjonen og varslene.

– Vi har en del utstyr i havnen som vi må følge med på. Hvis floen går høyt, kan det skade strømposter, bygningsmasse, benker, skilter, brannposter, vannposter osv. Vi har foreløpig ikke noe ekstra beredskap, men følger situasjonen.

Støtter brannvesenet

Distriktssjef i Hordaland Sivilforsvarsdistrikt, Anne-Margrete Bollmann, er også klar over situasjonen som kan oppstå i morgen.

– Vi har ikke iverksatt ekstraordinære tiltak ennå, men kan kalle inn folk på kort varsel. Vår oppgave blir å støtte brannvesenet dersom det blir behov for å lense eller flytte på vann, sier Bollmann.

Barrierebygging

Dersom vannet går over Bryggen, vil Sivilforsvaret eksempelvis kunne bistå med barrierebygging.

– Dersom vi må skjerme elektrisitet eller andre kritiske installasjoner, kan det være aktuelt å bygge opp vern med sandsekker, sier distriktssjefen.

Meteorolog Olav Krogsæter i Storm sier at det ikke er tvil om at vannstanden blir svært høy.

– Vi lager spesialvarsel for havnevesenet, og holder dem løpende oppdatert.

Kriseledelsen samlet

Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde i Bergen kommune sier at man forbereder seg på den store floen.

– Vi har hatt kriseledelsen samlet i dag. Fagfolk fra vann/avløp, brannvesen og byantikvar var også til stede. Vi har iverksatt tiltak som søker å begrense skadevirkningene i forbindelse med ekstremfloen.

Bryggen med leietakere og huseiere har spesiell oppmerksomhet. Formålet med tiltakene bli å sikre verdier.

– Fra torsdag morgen vil brannvesenet gå i gang med sine forberedelser. Det dreier seg i stor grad om å klargjøre lensepumper, sier Lunde.

Denne artikkelen var tidligere illustrert med tegninger av hvordan Bergen sentrum kan se ut ved kraftig flo. Disse illustrasjonene viser seg å være upresise i denne sammenhengen, og er derfor fjernet fra artikkelen.