Alle med planer om å brenne bål denne kvelden bør være oppmerksomme på det generelle bålforbudet som gjelder i Norge fra 15. april til 15. september.

Seksjonssjef Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening oppfordrer folk til å bruke god tid på å finne et velegnet sted for bålbrenning. Bålet bør ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale. Før bålet tennes, er det viktig å ha rikelig med vann tilgjengelig.

Gode råd:

  • En voksen og edru person bør ha hovedansvaret for Sankthansbålet og være til stede helt til bålet er slokket.
  • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
  • Unngå for mange løse gjenstander på bålet.
  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
  • Sørg for at materialer som kastes på bålet er rene treprodukter. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk etc.
  • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
  • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til hovedbålet.
  • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er hundre prosent slokket.

Kontaktperson i Norsk brannvernforening er seksjonssjef Dagfinn Kalheim, med mobilnummer 97 75 90 29.

PASS PÅ: Mye kan gå galt når man skal tenne Sankthansbål. Bruk vett, så blir nok midtsommerkvelden riktig så trivelig. ARKIVTEGNING: MARVIN HALLERAKER