Prosjektleder for Trainee Vest i Bergen, Eivind Olsvik, er svært fornøyd med antall søkere i år. Trainee Vest er et traineeprogram som kobler nyutdannede toppkandidater med arbeids— og næringslivet i Hordaland.

Det var 270 søkere til 9 stillinger da søknadsfristen gikk ut tirsdag. I nedgangstider kaster enda flere seg inn i kampen om traineestillingene.

— Det er enkel logikk: Når det er vanskeligere tider, blir det også flere søkere, sier Olsvik.

Trainee Anita Melingen til BT:

— En super start på arbeidslivet

— Nå har vi fått søkere med spisskompetanse som bedrifter har etterspurt i mange år.

Sjekk aktører og rettigheter

Olsvik advarer mot useriøse traineeprogram.

  • Det er en jungel av traineeprogram der ute. Potensielle traineer bør sjekke de ulike programmene og snakke med prosjektlederne bak. De bør også snakke med traineer som har deltatt i programmene.

Olsvik mener at de useriøse aktørene lager ris til egen bak, og at de potensielle traineene gjennomskuer disse aktørene ganske raskt.

De fleste traineestillinger er i utgangspunktet midlertidig ansettelse.

  • I vårt program er det et vilkår at traineen etter ni måneder må få vite om hun eller han vil bli fast ansatt. Vi oppfordrer bedriftene å gi traineene fast ansettelse - i hvert fall ved utløpet av den tolv måneders lange arbeidsperioden.

Det er traineen som selv inngår arbeidsavtale med bedriften. Medarbeiderne i Trainee Vest ser ikke innholdet i hver enkelt avtale.

Ulovlige ansettelser

Advokat Nina Monssen i Advokatkontoret Guide DA jobber mye med arbeidsrett.

  • Som hovedregel skal en arbeidstaker ansettes fast. Det gjelder også traineer. Imidlertid kan man fravike dette dersom det er en opplæringsstilling - med et opplæringsprogram - og det i praksis fungerer slik. Dersom man i realiteten utfører ordinært arbeid i virksomheten, gjelder ikke unntaket. Da må den midlertidige ansettelsen ansees ulovlig.
  • Kommer det til en tvist, vil arbeidstakeren lett bli vurdert som fast ansatt. Her slår stillingsvernet inn. Men overgangene mellom ordinært arbeid og annet arbeid er glidende og reiser i praksis faktiske og bevismessige vanskelige spørsmål, sier hun.

Heller ikke advokat Anniken Astrup i advokatfirmaet Foyen D.A. har kommet ofte bort i slike konflikter.

— De fleste vil være glade for å få en traineestilling - og yter maksimalt for å få en fast stilling etter den midlertidige ansettelsens utløp.

Ta kontakt med fagforbund

Astrup mener det er særlig viktig at traineene etterspør en opplæringsplan, for å forsikre seg at man ikke bare blir en løpegutt eller løperjente i selskapet.

Traineeordninger er tradisjonelt attraktive stillinger, hvor det er lett å akseptere lav lønn.

Dersom arbeidstaker er fagorganisert, anbefaler Astrup at vedkommende tar kontakt med sitt fagforbund for å innhente råd og forhøre seg om bedriften generelt - før man skriver under arbeidsavtalen.

— Dessuten bør man lese nøye gjennom arbeidskontrakten. Traineen har krav på både feriepenger, forsikringer og pensjon. Men man får ikke opptjent pensjon dersom man slutter før året er omme.

Attraktive traineer

  • I traineeprogrammet vårt stiller vi betingelse om at alle traineene skal starte med lik lønn. Deretter kan lønnsutviklingen variere, sier prosjektleder Egil Olsvik i Trainee Vest.

I fjor var startlønnen 340.000 kroner i året. Olsvik mener at problemet for bedriftene så langt har vært å beholde traineene.

— Ofte hopper de over til andre jobber etter traineeperioden.

Ove Olderkjær