— Aller viktigst er det å merke seg at hummeren i våre områder er totalfredet fra 1. januar til 1. oktober, sier skipssjef Terje-Christian Karoliussen på K/V «Garsøy».

Fartøyet tilhører den indre kystvakttjenesten, og opererer fra Egersund i sør til Stad i nord. I fjor sommer beslagla mannskapet om bord en rekke ulovlig satte teiner, særlig i Sund og Austevoll.

Kontroller

— Vi kommer til å foreta slike kontroller denne sommeren også. Vi håper likevel at vi ikke gjør tilsvarende fangst, sier Karoliussen.

Hummeren går ofte i krabbeteiner. Derfor må slike teiner i fredningsperioden settes på minst 15 meters dyp i Rogaland, Hordaland og Sogn Fjordane. Har teinene rømningsvei med diameter på 8 centimeter, kan de stå grunnere. Da unnslipper hummeren, mens krabbene blir værende igjen i teinene.

Torskeruser blir også brukt til å fange hummer. Derfor er det forbudt å bruke slik redskap fra Rogaland til Sogn og Fjordane i perioden fra 1. juni til 1. oktober.

Risikerer forelegg

Dersom noen bryter disse bestemmelsene, blir redskapen inndratt. Eierne må også regne med å få forelegg på noen tusen kroner.

I hummersesongen, fra oktober til januar, er minstemålet hevet til 25 centimeter, målt fra spissen av pannehornet til bakerste kant av midtre svømmelapp.

— Ulovlig hummerfiske er å betrakte som alvorlig miljøkriminalitet. Folk bør vise respekt for at hummeren trues av utrydding, sier Terje-Christian Karoliussen på K/V «Garsøy».

Romslige bestemmelser

De øvrige reguleringene av fritidsfisket er romslige. Du har lov å sette ut 210 meter garn. Det tilsvarer 7-8 trollgarn. Du kan fiske med inntil 20 teiner, og du kan sette ut line med inntil 300 angler.

— All redskap skal merkes med navn, adresse og telefonnummer. Yrkesfiskere skal merke sin redskap med båtens registreringsnummer, sier kystvakt-skipssjefen.

Dette gjelder norske statsborgere. For utlendinger er det strammere begrensninger. De kan kun fiske med håndredskap, stang eller snøre, og kan ikke sette garn, teiner og liner. Utlendinger kan heller ikke selge fangsten sin.

Veilede

Mange, og svært ofte utlendinger, liker å fiske i nærheten av oppdrettsanlegg.

— Da skal en være oppmerksom på at det er frisone 100 meter fra merdenes markeringsbøyer, og ferdselsforbud 20 meter fra, sier Terje-Christian Karoliussen.

Han understreker at Kystvaktens rolle like mye er å veilede som å kontrollere.

— Vi ønsker et godt samarbeid med både fritidsfiskere og båtfolk. Mulighetene for å drive både sportsfiske og matauk innenfor gjeldende retningslinjer er gode, poengterer han.

<b>ULOVLIGE KRABBETEINER:</b> I fjor sommer beslagla Kystvakten et hopetall med ulovlig satte krabbeteiner utenfor Tofterøy.<br/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND