Uttrykket brukes for å beskrive en metode hvor kriminelle kidnapper familiemedlemmer eller andre i kretsen til personer de ønsker å presse.

De siste årene har det vært flere slike episoder i ulike europeiske land. Næringslivets sikkerhetsråd mener norske bedriftsledere bør være klar over at det også kan skje i Norge.

Fylte bag med penger

I september 2008 fikk en bankdirektør i Nord-Irland en telefon om at broren hennes var kidnappet, og at hun måtte betale for at han skulle bli sluppet fri.

Direktøren fylte en bag med 200.000 pund og 30.000 dollar, og kjørte til et avtalt møtested, der én av utpresserne hentet pengene.

Da bevæpnet politi stormet leiligheten deres, fant de tre menn med kjøkkenet fullt av kontanter. I forrige måned ble de tre dømt til totalt ti års fengsel, ifølge den nordirske TV-stasjonen UTV.

— Det spesielle med denne metoden er at man går etter myke mål for å presse personer til å hente ut verdier fra en virksomhet. Det finnes eksempler på dette både i Irland, Storbritannia, Frankrike og Belgia. I de siste sakene har det kriminelle fra Litauen som står bak, sier seniorrådgiver Arne Røed Simonsen i NSR.

Ber politiet om tiltak

Nå har organisasjonen kontaktet Politidirektoratet og bedt dem om å utarbeide en enhetlig strategi for å møte «tiger-kidnapping» i Norge.

— Vårt mål er at politiet blir kjent med fenomenet, og at de har en lik tilnærming til slik kriminalitet, uavhengig av om det skjer i Hammerfest eller Oslo. Vi har hatt mange fruktbare møter med Politidirektoratet, så vi blir absolutt tatt på alvor. De ser at det er et stort potensial når det gjelder forebygging, sier Simonsen.

— For mange typer kriminalitet blir det først satt i verk tiltak i etterkant. Her har vi en type kriminalitet som vi vet forekommer i andre land. Nå har vi muligheten til å forberede oss og komme med forebyggende tiltak, sier Simonsen.

Are Sangolt arbeidet tidligere i Hordaland politidistrikt med organisert kriminalitet. I dag jobber han med å tilby sikkerhetsløsninger for næringslivet.

Han mener norske bedrifter må bli bedre på å vurdere risiko og sikkerhet.

— Mange bruker mye tid og ressurser på enkelte typer uønskede hendelser, som å hindre fallulykker. Det er mye mindre oppmerksomhet om kartlegging og overvåking som kan knyttes til industrispionasje eller kidnapping, sier Sangolt.

Næringslivet bør bli bedre på å se små hendelser i et større perspektiv, mener han.

- Aldri hørt om

— Et tyveri av en laptop på en flyplass er ikke nødvendigvis bare en forsikringssak. I stedet for å bare spørre seg om det finnes backup av innholdet, bør bedriften se på om tyveriet kan utgjøre et større problem. Det er viktig å følge med hva som skjer rundt selskapet, og hvem man samarbeider med. Det finnes organiserte kriminelle som bruker tid på å kartlegge rutiner og svake punkter som senere kan utnyttes, sier Sangolt.

Han vil ikke kommentere hvor godt rustet politiet er til å håndtere en kidnappingssituasjon.

Johannes Neteland er konsernsjef i TTS Group, som leverer utstyr til olje- og gassindustri. Selskapet er etablert i en rekke land, og er blant annet tungt inne i Kina.

— Tigerkidnapping? spør Neteland som om han tviler på at han hørte riktig.

— Det har jeg aldri hørt om. Jeg har aldri tenkt at det kunne være en aktuell problemstilling i Norge. Vi gjør selvsagt tiltak for å beskytte oss i land som har et annet sikkerhetsnivå enn Norge. Men hvis det er slik at Næringslivets sikkerhetsråd tar dette opp, så er det kanskje noe vi må se nærmere på.

Politidirektoratet har ikke besvart BTs henvendelse om denne saken.