EIR STEGANE

Så langt har det vært et vanlig fenomen at svindlere tar kontakt med folk via brev, internettsider og e-post. I det siste er det også blitt mer vanlig at svindlere tar direkte kontakt med folk per telefon.

-Dette er et fenomen som har tatt seg opp. Tilbudene gjelder alt fra fantastiske premier, via aksjehandel med usannsynlig stort utbytte til at folk vil plassere penger på kontoen din, sier Anne Dybo, rådgiver i Økokrim.

I alle tilfellene forutsettes det på et gitt tidspunkt at du oppgir kredittkortnummert ditt og betaler inn penger, før du får noe igjen.

Kristine Alsaker fikk denne uken telefon fra en amerikansk kvinne som ville gjøre en markedsundersøkelse om reisevaner. Kristine kunne være med i trekningen av en reise dersom hun svarte på spørsmålene. Kristine svarte, og dagen etter kom telefonen om at hun hadde vunnet reisen til en verdi av 3385 dollar.

— Hun ba om at mannen min også kom på telefonen, og så presenterte hun oplegget for oss, førsteklasses hotell i Fort Lauderdale, cruise til Bahamas og så videre. Til slutt ba hun om kredittkortnummeret og at vi betalte inn et gebyr på 898 dollar. Da sa vi bare at vi ville sjekke med banken om vi hadde dekning på konto, sier Kristine.

Fortvilet kunde lurt

Paret oppgav aldri noe kredittkortnummer, og er veldig glade for det. Da de ringte til Scandiabanken for å forhøre seg om saken fortalte funksjonæren nemlig at en fortvilet dame var blitt trukket for nettopp 898 dollar dagen før fordi hun hadde oppgitt kredittkortnummeret.

Eimund Berge i Scandiabanken sier at de har hatt enkelte telefoner om telefonsvindlere den siste uken. Også Økokrim har hatt mange henvendelser om fenomenet.

— Erfaringen vår er at veldig mange lar seg lure av disse svindlerne. Det verste tilfellet jeg har vært ute for er en mann som betalte inn en million kroner for veridløse aksjer etter bare en telefonsamtale. Han ble lovet 16 prosent i månedlig avkastning, sier Dybo i økokrim.

— Er det lettere å lure folk via telefon enn med brev?

— Det kan virke slik. Det er noe med at man blir mer overrumplet, og må svare i øyeblikket. Det man har foran seg skriftlig, kan man tenke nøyere gjennom, sier Dybo.

- Oppgi aldri kortnummer

Økokrims motto i forhold til fenomenet er at «Virker det for godt ut til å være sant, er det ikke sant.» Deres viktigste anbefalinger til folk som blir kontaktet av svindlere er aldri å oppgi kredittkortnummeret, og aldri betale inn noe på forhånd for en lovnad om å få noe igjen seinere.

— Det som skjer når du oppgir kortnummeret, er at de som har tatt kontakt trekker penger fra kontoen. Ofte trekker de mer enn det beløpet som var avtalt. I ettertid får de som er svindlet aldri kontakt med firmaet igjen. Pengene er som regel tapt, sier Dybo.

— Hva gjør politiet med fenomenet?

— Det er ikke så mye vi kan gjøre, for arbeidet med å spore pengene er altfor ressurskrevende. Derfor nøyer vi oss med å advare folk mot svindelen, sier Dybo.

Det ligger tips om de mest kjente svindelmetodene og hvordan du skal unngå å bli svindlet på www.okokrim.no under stikkordet «bedrageri».