Høybråten mener det er et felles ansvar å sørge for at det ikke brer seg en kollektiv depresjon i norsk psykiatri.

I et foredrag i Oslo i går i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, sa helseministeren at en usann svartmaling bare gjør situasjonen vanskeligere.

– Det sender ut negative signaler når det hevdes at alt er kullsvart. Svartmalingen gjør norsk psykiatri og pasientene en bjørnetjeneste. Sannheten er ikke å si at alt er svart, hevdet han.

Høybråten redegjorde for opptrappingsplanen for psykiatrien, og sa at den vil bli forlenget i to år til 2008. Han sa at det meste går etter planen, noen områder ligger foran skjema og noen etter.

– Det er en tilsnikelse å si at budsjettet ikke gir noe til de sykeste. Det er rett og slett ikke sant. Det er selsomt å oppleve at enhver positiv nyhet blir ledsaget av en negativ kommentar, lød statsrådens hjertesukk. For å understreke at det er en positiv utvikling i psykiatrien, viser helseministeren til en fersk rapport fra SINTEF.

Av denne rapporten går det frem at stadig flere behandles i det psykiatriske helsevernet gjennom de fire første årene av opptrappingsplanen for psykisk helse.

Antall heldøgnsopphold for voksne har økt med 24 prosent, fra knapt 30.000 til drøyt 37.000. Antall polikliniske konsultasjoner for voksne har økt med 29 prosent. I 2002 fikk 31.000 barn og unge behandling, en økning på rundt 50 prosent i forhold til 1998.

– Disse tallene viser en svært positiv utvikling innen psykisk helsevern. Stadig flere får hjelp, konstaterer Høybråten. Han legger til at det likevel gjenstår mange utfordringer.

Høybråten legger vekt på at det er en prioritert oppgave å få brukerne med på å utforme tilbudene.

– Vi må dessverre konstatere at det fremdeles gjenstår store utfordringer knyttet til brukerdeltakelsen på alle nivåer. Dette gjelder særlig holdningsendringer og tilrettelegging knyttet til å la brukere og pårørende delta aktivt i utformingen av tjenestetilbud, bygge opp brukerstyrte tiltak og utprøve modeller for brukermedvirkning, sier han.