• Ambulansetjenesten i Hordaland er blant landets dårligste. De ansatte har for dårlig opplæring, og kan ikke bruke nytt utstyr.

KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Det hevder fylkesleder Dag Arne Farestveit i Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon. Han advarer lokalpolitikere mot blindt å kjempe mot den nye ambulanseplanen. Den kan etter hans mening bringe akuttberedskapen i Hordaland opp på toppnivå.Riktignok blir det færre ambulanser, både i utkantkommuner og i Bergen. Men ambulansene styres bedre, de blir bedre utstyrt og bemannet, og ambulansepersonalet får bedre opplæring, påpeker Farestveit. Nesten uten opplæring Farestveit, som er tillits-valgt for de heltidsansatte på større tjenestesteder utenfor Bergen, har ikke mye godt å si om standarden på dagens ambulansetjeneste i Hordaland: * Av 728 ansatte har bare 66 full jobb som ambulansepersonale. I Bergen er det brannfolk som bemanner ambulansene, men mange andre kjører ambulanse om natten som bijobb.* Opplæringen av ambulansefolk i Hordaland er så dårlig at de ikke er kvalifisert til ambulansejobber i andre fylker. Det som skulle vært tre måneders allsidig opplæring, er i Hordaland et 120 timers førstehjelpskurs. Bare 73 har skaffet seg fagbrev. Dårlig samkjørt I dag blir ambulansene i altfor liten grad samkjørt. Distriktsambulanser som har turer til Haukeland blir nesten aldri brukt til utrykninger på tilbaketuren. Selv om de mange ganger kunne vært nærmeste bil. Distriktsambulansene styres av AMK på Haukeland, byambulansene av brannvesenet.— Jeg har kjørt ambulanse i 18 år, og kan telle på in hånd de gangene jeg har vært brukt i Bergen - selv om brannvesenet påstår at de ofte har skrikende behov for assistanse, sier Farestveit.Ambulanseplanen legger opp til å styre samtlige biler som en flåte. Ved hjelp av GPS-styring er det lett å se hvor nærmeste bil befinner seg, uavhengig av hvilken kommune bilen egentlig er stasjonert i. Fagbrev nødvendig I tillegg skal alt ambulansepersonale ha fagbrev, noe som er påkrevd hvis de skal kunne ta i bruk avansert medisinsk utstyr, påpeker Farestveit. Han viser frem en nyvinning som finnes i ambulanser i Fjell, Os, Lindås/Meland og en i Bergen: Et EKG-apparat som trådløst overfører testresultatene til hjerteavdelingen på Haukeland.Når EKG er tatt i ambulansen, kan pasienter med hjerteinfarkt rulles rett inn til behandling. Det sparer opptil tre kvarter på sykehuset, sier Farestveit. Han ser frem til den dagen han kan begynne selve behandlingen når pasienten hentes hjemme.