— Snøvær de siste ukene har ført til skredfare 3 på en skala som går til 5. Det betyr middels til betraktelig skredfare. Snødekket har i mange brattheng til dels dårlig sammenheng. Skred kan dermed utløses ved middels tilleggsbelastning (av skiløper red.anm.) i heng. Og enkelte steder kan større naturlige skred forekomme i dagene fra søndag til onsdag, heter det i advarslene far DNMI og NGI.

Nedbøren som er ventet inn fra søndag eller mandag vest for vannskillet i hele landet kan ytterligere øke risikoen for skred i områdene som får mest nedbør, ifølge NGI.