Etter et utslipp i oktober 2006 ble bedriften Eras pålagt å analysere sediment og skjell for å undersøke konsekvensene. Da ble det sendt ut et midlertidig kostholdsråd i påvente av ytterligere informasjon.

En ny rapport fra Statens forurensningstilsyn (SFT) viser at det fortsatt er høyt innhold av miljøgifter i en del sjømat.

Blåskjell og O-skjell har høyere innhold av kadmium og bly enn gjeldende grenseverdi. Innholdet av kadmium i brun krabbeinnmat er høyt. Klokjøtt og fiskemuskel har derimot ikke høye verdier av uønskede stoffer, opplyser Mattilsynet.

Området dette gjelder for, er fra innerst i Høyangsfjorden og ut til ei rett linje mellom Austreimsneset og Fureneset.