Derfor advarer tilsynet mot å spise blåskjell, fiskelever og brun krabbeinnmat fra innerst i fjorden og ut til en rett linje fra Nordeide til Måren.

Datagrunnlaget for rådet er svært avgrenset og regnes derfor som foreløpig.

— Det trengs flere undersøkelser for å kunne gi et bredere og mer presist råd, ikke minst hvor langt ut i fjorden man må gå for at blåskjell og annen sjømat er trygg, heter det på Mattilsynets nettside.

GIFTIG: Tungmetaller er funnet i blåskjell ved Høyanger.
Arkiv