— Da hopper politikerne vekk fra ansvaret, sier han.

Han mener det vil være ødeleggende for tilliten til kommunen.

— Dessuten må bystyret ta en form for stilling i saken. For det er fremmet krav om tilbakebetaling. Skal det bli rettssak må kommunen nekte å betale pengene tilbake. Dahle mener en rettslig prosess vil ta svært lang tid. Det ikke er til å leve med at denne avgjørelsen blir hengende i mange år, slik han ser det.

— Denne saken inneholder ikke bare jus. Den inneholder og spørsmål som gjelder moral; hvorvidt Bergen kommune skal prøve å etterleve retningslinjer etter beste evne og opptre rettskaffent overfor sine innbyggere.

— Hvordan kan du hevde at dette er et spørsmål om å opptre rettskaffent, når det hersker så stor tvil om kommunen har brutt loven?

— Det er ingen tvil om at kommunen har hatt et slingrete og inkonsekvent forhold til retningslinjene og ikke tatt det så nøye om disse ble overholdt. Men det er også juridiske gråsoner her, både med hensyn til hvor bundet kommunen er når det gjelder gebyrberegningen, tilbakebetalingsplikt og foreldelse. Derfor ser ikke jeg bort fra at Høyesterett, etter en årelang prosess, avsier en dom som er gunstig for kommunen. Men kommunen opptrer ikke slik overfor innbyggerne sine. Man går ikke til rettssak mot innbyggerne sine. Man opptrer skvært. Det kan man ikke løpe fra, sier Dahle.

I dag behandler komité for finans og næring gebyrsaken. Et av forslagene som kommer i møtet er nettopp å overlate saken til rettssystemet og forliksklagen til tingrettsdommer Gunnar Torkildsen bli prøveklut for hvordan eventuelle gebyrkrav skal håndteres.

ADVARER MOT RETTSAK: Torstein Dahle mener en rettslig prosess vil ta svært lang tid. Det ikke er til å leve med at denne avgjørelsen blir hengende i mange år. Politikerene må ikke få lov til å løpe fra ansvaret, mener Dahle.
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ