Bergensklinikkene offentliggjorde i dag den nyeste Føre Var-rapporten, som beskriver rustrender i Bergen.

Ifølge rapporten har et nytt rusmiddel gjort sitt inntog i løpet av høsten 2011 og våren 2012: Syntetisk cannabis.

Rapporten baserer seg blant annet på et anonymisert trendpanel på 26 personer som har inngående kjennskap til rusmiddelbruk i Bergen.

I den siste rapporten svarer en tredel av paneldeltakerne at de kjenner til bruk av syntetisk cannabis, mot bare sporadiske registreringer tidligere.

Bergensklinikkene advarer mot at syntetisk cannabis er sterkere enn vanlig hasj, og at det er vanskelig å beregne dosene. Brukere risikerer å få akutt psykose eller forverring av psykisk sykdom, og det er også rapportert om hjerteinfarkt blant ungdommer.

Rapporten melder også om at heroin er blitt mindre tilgjengelig i Bergen. Tendensen er den samme i andre europeiske land.

Færre døde av overdoser siste halvår. Fra oktober 2011 til mars 2012 ble det registrert fem overdosedødsfall, fire menn og én kvinne, i Hordaland politidistrikt. Det var syv færre dødsfall enn halvåret før, men like mange som i samme periode ett år tidligere.