— Når fire vogntog med verdifull fisk blir borte på veien i løpet av få dager, er det all grunn til å advare både eksportører og transportselskap, sier etterforsker Marianne Føleide ved økokrimavsnittet til Sogn og Fjordane politidistrikt i Florø til Fiskeribladet.

Til Russland?

Florø-politiet etterforsker ett av de fire oppsiktsvekkende tyveriene der fisken som ble hentet fra norske anlegg aldri kom frem til mottakerne. Ifølge Fiskeribladet er det stor sannsynlighet for at laksen underveis er utstyrt med falske papirer og eksportert ulovlig til Russland.

Få måneder etter disse laksetyveriene ble det nesten full krise for all norsk fiskeeksport til Russland. Med henvisning til falske eksportpapirer for norsk fisk, truet russiske myndigheter med importstopp for all norsk fisk fra 1.oktober. Russerne trakk tilbake trusselen om importstopp etter at norske og russiske veterinærmyndigheter i forrige uke ble enige om å utarbeide nye eksportlisenser som vanskelig lar seg forfalske.

Troverdig

Laksesvindelen i juni skjedde ved at «Valerij Sokolowski» benyttet identiteten til et velrenommert latvisk transportselskap.

— På en veldig troverdig måte informerte han om at han hadde åtte termotrailere som var ledige for returlast til Kontinentet. Fire norske selskap inngikk avtale med mannen om frakt av laks. Vogntogene kom til avtalt tid og ble lastet opp på ulike steder den 8. og 9. juni. «Sokolowski» og hans medhjelpere har jobbet svært effektivt, sier Marianne Føleide til Fiskeribladet.

Hun sier at politiet ikke aner hvor laksen ble av, men ser det ikke som usannsynlig at den «gikk østover». Tyveriet som etterforskes av Florø-politiet dreier seg om 19-20 tonn laks som ble lastet opp fra Slakteriet A/S i Florø fredag 8. juni. Eksportør var Norwell A/S i Florø, mens Byrkenes Auto fra Ytre Sogn var transportør.

Organisert bande

— Både vi og transportøren vår er nok offer for en godt organisert bande. Verken vi eller Byrkenes Auto, som vi fortsatt bruker, hadde grunn til mistanke. Vi hadde kontakt med en proff aktør fra Latvia som kunne norske forhold til fingerspissene, sier logistikksjef Tore Svarstad i Norwell.

Laksen skulle transporteres til den franske byen Charleville. Sjåføren meldte seg først fra Oslo. Etter at den franske mottakeren etterlyste laksen, svarte sjåføren på en ny telefon fra Norwell.

— Vi fikk til svar at han var blitt forsinket og sto i Antwerpen for å reparere en feil på vogntoget, men at han ville være fremme neste dag. Det var det siste vi hørte fra ham, sier Svarstad.

Det er dette forholdet som etterforskes av Florø-politiet. I tillegg forsvant ifølge Fiskeribladet en latvisk trailer i oppdrag for Linjegods med fisk fra Lerøy. En bil for Thermotransit med fisk fra Ålesund ble også borte under nokså like omstendigheter, mens den fjerde saken har utspring i Skagerak/Rogaland.