— Som biskop skal jeg ikke være politiker. Men jeg kan tale tydelig om grunnlagsetikk og respekt for liv. Derfor vil jeg advare mot opptrappingen i Irak. Krig er alltid ondt, og kan bare sjelden forsvares. Her vil millioner av mennesker lide voldsomt uten at de selv kan gjøre noe fra eller til, sa biskop Hagesæther på sin årlige nyttårsmottakelse for prestene i Bjørgvin bispedømme 1. nyttårsdag.

Biskopen sa også at Israel alltid vil være i hans bønner, både når de handler urett og fortjener refs, og når de terroriseres og skal forsvares.

— Det kan ikke være annerledes. Vi ber om en rettferdig løsning løsning både for palestinere og jøder, og glemmer for all del ikke våre kristne søsken i Midtøsten, som trengs fra alle kanter, og som i mange forhold står forferdelig alene, la han til.

Katastrofal økonomi

Hagesæther brukte også deler av nyttårstalen sin til å snakke om Kirkens svært anstrengte økonomi. Han hevdet at det meget raskt må skje prosesser både parallelt med og uavhengig av stat/kirkearbeidet.

— For nå er det katastrofe i kirkeøkonomien. Jevnt over i kommune etter kommune er økonomien nå så dårlig at kirkehus forfaller og grunnleggende menighetsarbeid stopper opp, Det handler sjelden om vrang vilje. Det er bare ikke penger igjen i kommunekassen. Men forfaller kirkebyggene, er det en skam for bygda. Må vi kutte i diakonien, vil fellesskapet blø. Forsvinner opplæringen i kristen tro og sæd, står hele dåpspraksisen vår i fare. Vi må ha ansatte medarbeidere for å organisere frivilligheten, sa Hagesæther og la til:

Fellesskapets veivalg

— Jeg vet godt at kommuneøkonomi er mer enn kirkelige bevilgninger. Det handler i bunn og grunn om fellesskapets solidariske veivalg og rike menneskers vilje til å dele. Min oppgave er å løfte frem Kirkens behov. Vi får trå til med ofringer og givertjeneste så det monner. Men skal det være statskirke, er vi avhengig av at det offentlige tar ansvar, sa Hagesæther, og la til at man nå trenger en bred stat/kirkekommisjon som kan arbeide videre der det kirkelige utvalget slapp.

— Vi skal fortsatt ha trykk på reformene, men vi vil gi oss den nødvendige tid, la han til om stat/kirkedebatten. Han mente for øvrig at Gud selv tok styringen da et i utgangspunkt og sprikende Kirkemøte i Bergen i november gjorde et enstemmig stat/kirkevedtak.

Biskop Ole D. Hagesæther.
Foto: Arne Nilsen