Fra et asfaltverk på Horsøy blåser vinden rett opp i Kolåsfeltet med 400 nybygde boliger, påpeker Jurgen Geisler, overlege ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Geisler har engasjert seg mot byggingen av asfaltverket, og understreker at han i denne saken uttaler seg som privatperson.

— Vi snakker her om boligfelt med mange barn. Jeg har ingenting imot asfaltproduksjon, men det burde flyttes lenger bort fra bebyggelsen, sier Geisler til Bergens Tidende.

Både Kolåsfeltet og Kolåsdalen ligger mer enn 300 meter fra pipen på verket. Geisler mener det er like viktig å se på vindretning som å måle nøyaktig avstand.

Med full drift vil verket til Skanska Asfalt slippe ut om lag 20 kilo støv i døgnet, ifølge opplysninger i konsesjonssøknaden. Den gamle tjærebaserte asfalten har vist seg å øke kreftfaren for asfaltarbeidere med 30-50 prosent. Nye asfaltsorter er regnet som mindre farlig.

- Veldig miljøvennlig

— Eksperter fra Rikshospitalet skriver at det er svært lite sannsynlig at røyk og damp fra pipen på Horsøy gir påvisbar risiko for lungekreft. Er ikke dette betryggende?

— Jeg tolker fakta på en annen måte enn Rikshospitalet. Jeg synes også det er viktig å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen er betalt av Skanska Asfalt, sier Geisler.

Torbjørn Eng, administrerende direktør i Skanska Asfalt, avviser påstandene om kreftfare. Veritas målte sist sommer 0,35 kilo støv pr. time fra Skanskas asfaltverk i Sund. Det er under det halve av hva en bil med piggdekk virvler opp på en time.

— Asfaltverk er i dag veldig miljøvennlig og rent, sier Eng.

Ønsket i Sund

Skanska ønsker å flytte fra Skaganeset i Sund for å komme nærmere Bergen. Ordfører Albrigt Sangolt (H) i Sund ser gjerne at Skanska blir værende:

— Hvis selskapet kan følge reglene og tilsynsmyndighetene gjør jobben sin, er Skanska Asfalt fortsatt velkommen i Sund. Litt dur er det fra verket, men det kan vi leve med. Skanska skaper tross alt arbeidsplasser, sier Sund-ordføreren.

— Har ikke selskapet fulgt reglene?

— Det har vært enkeltepisoder. Noen år tilbake gikk verket i to døgn uten filter og spredde støv og lukt. Det har skapt skepsis, sier Sangolt.

I dag skal Askøypolitikerne si ja eller nei til asfaltverket på Horsøy.