JAN STEDJEjan.stedje@bergens-tidende.no

Fokehelsa frykter at økt bruk av triklosan skal utvikle antibiotikaresistente bakterier.

Dette er bakgrunnen for at Statens forurensningstilsyn (SFT) og Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) samtidig setter i gang kartlegging og delvis også kontroll av kosmetikkproduktene i de store dagligvarekjedene.

Målet er å sjekke produktinnhold i tannkremer, deodoranter, håndsåper og øvrige kosmetiske produkter.

«Bakteriebeskytter» Det har de siste årene vært økende bruk av triklosan, blant annet i tannkremer og deodoranter.

Folkehelsa er bekymret for denne utviklingen, og anbefaler i et brev til SNT at en faglig utredning settes i verk der bruk av desinfeksjonsmidler og antiseptika utenfor helsevesenet kartlegges.

I brevet 2. januar skriver direktør Bodolf Hareide i Folkehelsa: «For i størst mulig grad å sikre fortsatt effekt av antibiotika og andre antimikrobielle midler er det viktig å sørge for at slike midler brukes fornuftig. Vi vil på bakgrunn av dette fraråde bruk av triklosan i kosmetikk, tannkremer og andre vanlige produkter i samfunnet der ikke desinfeksjon er særlig ønsket og nyttig».

Alle får brev Nå er utsendelsen av brev i gang; til COOP, Rema 1000 og alle de andre dagligvarekjedene. Med så kort frist som 15. januar må de gjøre rede for hvilke «produkter med bakteriehemmende midler» de omsetter. I brevet blir de gjort oppmerksom på at «slike stoffer» kan medføre betydelige helseproblemer.

— Vi skal nå kartlegge forekomsten av de enkelte bakteriehemmende tilsetningene i produktene. Dette blir en stor sak i SFT utover vinteren. Mens SNT tar seg av sjekkingen av innhold av triklosan i tannkremer, deodoranter og andre kosmetiske produkter, vil vi kontrollere en rekke andre produkter, for eksempel vaskekluter og treningstøy som også kan inneholder triklosan, sier overingeniør Toralf Deilhaug i SFT.

I en reportasje i fjor høst avslørte BT at såkalt bakteriedrepende oppvaskmidler ikke hadde noen større «virkning» enn vanlig oppvaskmiddel.

Les også: Forhandlerne sitter på gjerdet