• Sambruksfeltene i vinter reduserte trafikkmengden med omtrent fem prosent. Det tilsvarer 5400 kjøretøyer mindre gjennom bomringen.
  • Gjennomsnittlig tidsbesparelse i sambruksfeltet ligger på mellom fem og seks minutter.
  • Etableringen av sambruksfeltene kostet en million kroner.
  • Vegvesenets rapport bygger på datamateriale fra automatiske tellepunkter og kjøretidsmålinger
  • Ulykkesrisiko er blitt vurdert ved hjelp av videoopptak på utvalgte strekninger.
  • I snitt måtte bilførere som var alene i bilen foreta to ekstra feltskift.
  • Vegvesenet mener sambruksfelt i venstre kjørefelt kunne virket bedre. Dette var imidlertid ikke mulig å gjennomføre av praktiske årsaker, blant annet grunnet mangel på skiltgalger.
  • Kilde: Statens vegvesen
nn