— Dette er et komplisert system der man ikke kan omkalfatre og endre på innhold uten en gjennomdrøfting på forhånd. Slike endringer er rimelige å gjøre i forbindelse med valg.

Lohne har ikke noe mot kutt i det politiske systemet.

— Jeg vil ha tid til å drøfte alle sidene ved dette. Jeg er for folkevalgt styring, og her går det litt for raskt i svingene. Keiser Augustus sa: «Den som har hastverk, kan ikke være sivilisert.» Og han skulle bare bygge et imperium.